słońce

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 701 tek­stów.

Ko­biety są jak wiatr. De­likat­ne, ale cza­sem nieco porywcze. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 13 maja 2010, 15:26

Strach przeszy­wa mnie całą, ale to ty po­wodu­jesz że płacze. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 29 kwietnia 2010, 17:15

Chciałabym nic nie czuć wiesz? Mieć zu­pełną pus­tkę w tym czymś co na­zywa się sercem 

myśl
zebrała 79 fiszek • 5 kwietnia 2010, 12:49

Cza­sami bolą słowa , które nie zos­tały wy­powie­dziane . 

myśl
zebrała 64 fiszki • 6 kwietnia 2010, 12:23

Jak coś się wa­li - to wszys­tko naraz. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 5 kwietnia 2010, 20:15

- wolne...?
- zajęte.
- dla ko­go ?
- dla ciszy... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 30 marca 2010, 15:57

- Jes­teś leniwa.
- Jak każdy na swój sposób. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 29 marca 2010, 21:09

W Twoim świecie kłam­stwo jest fik­cją a praw­da nie istnieje. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 29 marca 2010, 21:23

Uśmie­chnij się,ale tyl­ko dla siebie! 

myśl
zebrała 19 fiszek • 29 marca 2010, 21:27

Każdy ideał ma uk­ry­te wady. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 9 marca 2010, 15:33
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cherryy

Użytkownicy
M N O
Aktywność

29 października 2015, 23:31NaRcYzek do­dał no­wy tek­st Wspomnienia przeszłości.  

31 maja 2014, 11:04Irracja sko­men­to­wał tek­st Chcę wstać ra­no bez [...]

30 maja 2014, 23:32NaRcYzek sko­men­to­wał tek­st Chcę wstać ra­no bez [...]

30 maja 2014, 23:29NaRcYzek sko­men­to­wał tek­st Chcę wstać ra­no bez [...]

30 maja 2014, 23:26NaRcYzek do­dał no­wy tek­st Chcę wstać ra­no bez [...]

12 listopada 2013, 13:32Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st