~słoiczek

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 13 tek­stów.

Nikt nie lu­bi plo­tek na swój te­mat, szczególnie tych, w których spełniają się nasze naj­większe marzenia... 

aforyzm dnia z 25 października 2013 roku
zebrał 207 fiszek • 12 kwietnia 2011, 17:06

Kto przes­ta­je być przy­jacielem, nig­dy nim nie był. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 stycznia 2011, 01:47

Niewi­domym jest ten, kto nie widzi,
śle­pym ten, kto nie chce widzieć. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 12 lutego 2011, 23:02

Swędzące­go su­mienia nie pod­ra­piesz pieniędzmi. 

aforyzm
zebrał 202 fiszki • 3 lutego 2011, 20:35

Świat się trochę po­mylił i naz­byt często oce­nia wiel­kośc ser­ca, po wiel­kości klat­ki piersiowej.. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 grudnia 2010, 13:12

Gdy już widzę, że nie ma szans na ob­ronę, to zos­ta­je kij i biały ka­wałek ma­teriału... ma­teriał na ra­ny, kij do walki. 

aforyzm dnia z 23 stycznia 2011 roku
zebrał 269 fiszek • 5 grudnia 2010, 12:01

Ge­nial­ność w pros­to­cie, często jest uważana za prostactwo. 

aforyzm dnia z 6 kwietnia 2012 roku
zebrał 210 fiszek • 21 grudnia 2010, 18:15

To, cze­go nie ogar­niamy umysłem, trze­ba cza­sem objąć ramieniem. 

aforyzm dnia z 6 lutego 2011 roku
zebrał 503 fiszki • 10 grudnia 2010, 15:38

Po co owi­jać prawdę w bawełne.
Szko­da bawełny. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 28 listopada 2010, 20:17

Nic tak nie pod­rażnia oczu jak wspomnienia. 

myśl
zebrała 191 fiszek • 3 maja 2010, 12:13
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Czarownica

Użytkownicy
R S T
Aktywność