Samotność

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 16 tek­stów.

Najdłużej no­si się żałobę po tym, co się nig­dy nie wy­darzyło - zwie się ona samotnością. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 marca 2017, 21:49

Czas os­tatnio płynie troszkę wol­niej. Ale ge­neral­nie nie jest źle. Biję się z włas­ny­mi myśla­mi i zas­ta­nawiam się co da­lej będzie. Bo prze­cież Ciebie już nie ma. I wokół tyl­ko pus­ta przestrzeń. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 lutego 2015, 20:51

Autop­sja do­meną wtu­lonych w samotność... 

myśl • 3 kwietnia 2014, 20:42

Pa­radok­salnie... Czym większe mias­to tym większa sa­mot­ność.
Sa­mot­ność... By­cie więźniem sa­mego siebie to też wyz­wa­nie, pot­ra­fimy wal­czyć z czymś co nas og­ra­nicza ale nie pot­ra­fimy wal­czyć kiedy og­ra­nicze­niem jes­teśmy my sami. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 lutego 2014, 20:40

Dziw­nie tak. Kiedy na ni­kim Ci nie za­leży. Nie cze­kasz na żadną wiado­mość. Nie myślisz o ni­kim przed snem. Nie czu­jesz strachu, ze ktoś znik­nie. Dziw­nie. Bez­pie­cznie. Pusto. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 grudnia 2013, 14:19

* * *

Odejdź!
Nie chcesz być przy mnie.
Ja przeżyję bez two­jej obecności.
Właści­wie niewiele się zmieni.
Na­dal będzie czuć tą samą obcość.
Skończmy z tym.
Zdej­mijmy mas­ki nie kończąc balu.
Poczuj­my ból, nie widząc ra­ny.
Bądźmy naj­lepsi, w dob­ro­ci wciąż grzesząc.
Bądźmy ducha­mi, zos­tając w swym ciele.
Udaj­my ra­dość, ra­dując też oczy.
Uk­ryjmy smu­tek, uśmie­chem rozkoszy. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 marca 2013, 16:09

Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie. 

cytat dnia z 21 grudnia 2009 roku
zebrał 648 fiszek

***
Pot­rze­buję pomocy...
Nig­dzie jej nie ma...
Jes­tem sa­ma w świecie bólu i ciemności...
Chciałabym kiedyś być znów sobą..
Za dużo myśli..
Za dużo złych uczuć.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 marca 2013, 12:22

Im więcej ludzi mnie otacza tym bar­dziej czuję się samotny 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 lutego 2013, 22:23

Jes­tem pus­tym kub­kiem tęskno­ty, wlej we mnie siebie i nat­chnij do życia. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 stycznia 2013, 22:29
Pozostałe zeszyty
 • Bóg – pot­rzeb­ny od za­raz na te­raz

 • Ból – Po­noć uszlachet­nia

 • Dusza w słowach – tyl­ko nielicznym uda­je się ją zam­knąć

 • Miłość – czy jest, czy nie i tak jest źle

 • Muzyka – Lek na całe zło te­go świata?

 • Pasja – Nie jest przez­naczo­na dla każde­go

 • Pożądanie – czy one kieru­je na­mi

 • Przyjaźń – Lep­sza niż ja­kaś tam miłość

 • Sprzeczności – Po­dob­ne nie oz­nacza ta­kiego sa­mego

 • Strach – I co, masz szyb­sze bi­cie ser­ca

 • Śmierć – I tak nic na to nie po­radzisz

 • Tęsknota – wyr­wa w ser­cu, której nie za­sypiesz uśmie­cha­mi

 • Urzekła mnie Twoja historia – śmie­szne, niedorzeczne, żar­ty miesiąca

 • Wiosenne uczucia i pogoda – Nie mogę się docze­kać

 • Zdrada – Nóż w ple­cach by mniej przeszkadzał

 • Zima i mroźne przemyślenia – brrrr, jeszcze trochę śniegu i za­marznę

 • Życie – Tak wiado­me a jed­nak nie do opi­sania

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Schmerz

Użytkownicy
H I J
Aktywność

13 listopada 2017, 00:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 00:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 15:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 20:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 06:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 03:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 00:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 21:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]