Rotacja myśli

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 18 tek­stów.

Spełniasz marze­nia, nie mam Ci te­go za złe, ale Ty też nie możesz mieć pre­ten­sji, że nie cze­kam na Twój powrót i zaczy­nam spełniać swo­je. Żyje­my w dwóch rożnych światach, do­rośnij, bo te­go nie da się pogodzić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 czerwca 2013, 12:39

Podróżuje­my we śnie zwa­nym życiem. Gdy się obudzi­my do­piero wte­dy do­ceni­my umiejętność marzenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 kwietnia 2013, 00:45

Związek ko­biety z mężczyzną może być sta­bil­ny,

o ile uda się zna­leźć sta­bil­nych emoc­jo­nal­nie ko­bietę i mężczyznę. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 marca 2013, 11:32

Os­tatnia ka­wa. Os­tatni pa­pieros. Os­tatni po­całunek. O nic więcej nie proszę. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 marca 2013, 19:43

Kreuje­my się na gwiaz­dy. Prawdą jest, że spłoniemy za­nim nasze światło ośle­pi innych. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 marca 2013, 01:27

Czuję, jak mo­je skrzydła gwałtow­nie zrzu­cają pie­rze. Przyk­re. Bo no­we już nie odrasta.... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 marca 2013, 19:11

De­likat­nie odsącz tka­ninę z zes­chniętej krwi. Odsłoń to co na­gie. Pocho­waj swo­je myśli. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 marca 2013, 13:22

Sie­dzi gdzieś tam z tyłu, odzy­wa się kiedy nie pot­rze­ba. Od­ry­wa ner­wy, pa­li myśli. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 marca 2013, 17:14

Sza­leństwa smak nie zna gra­nic. Zat­raćmy się w so­bie na chwilę. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 lutego 2013, 11:20

Przy chłod­nym ser­cu na­wet skrzydła anioła zamarzną. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 lutego 2013, 22:55
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]