Przypomnienia warte

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 5783 tek­sty.

Do Ciebie

Mój Drogi
Pier­wsze wrażenie nig­dy mi wychodziło, zaz­wyczaj ono było złe.
I da­lej mi ono nie wychodzi.
Kiedy ko­goś poz­naję zaw­sze zro­bię coś głupiego, al­bo się uśmie­chnę za sze­roko. al­bo się pot­knę i uderzę [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 24 listopada 2018, 21:14

.l.l.l.l.l.

Chciałam coś na­pisać, ale nie na­pisze nic.. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 16 listopada 2018, 01:17

Każda zna­jomość jest drogą,
gdy jest bezpłod­na sta­je się obsesją. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 października 2018, 12:21

Słowo uwodzi, wygląd zachęca, a cała reszta rozkochuje. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 października 2018, 12:42

Sto­sunek bez stosunku,
Żłóbek z lalką,
Żyje­my w świecie iluz­ji i złudzeń. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 października 2018, 08:06

Dla Magdaleny

Kochałam Cię już za­nim jeszcze się po­jawiłaś na świecie .Kiedy się urodziłaś i położyli mi Ciebie na ser­cu wsłuchi­wałam się w bi­cie two­jego małego ser­duszka,ten mo­ment zaw­sze będzie we mnie tkwił. Ty [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 4 października 2018, 07:34

Na czym po­lega związek?
Mam cie­szyć się je­dynie tym że jest obok?
Jak naz­wać to "PRZY­TULĘ CIĘ NA 10 MIN..."
Co zro­bić aby zasłużyć na to by poczuć się ko­bietą i nie być odrzuconą.
Wal­czyłam o po­całunek, przy­tul­nie, chwilę uwa­gi roz­mo­wy to dla niego za dużo. Przes­tałam w za­mian nie mam nic.
Wciąż jes­tem obok gdyż kocham i tyl­ko to mam... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 września 2018, 22:06

Pa­miętaj­my o tych, którzy za­pom­nieli o sobie.

dedykowana 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 września 2018, 17:03

Władza so­bie dogadza. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 29 września 2018, 04:45

Miłością na­kar­misz in­nych choć
często sam chodzisz głodny 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 5 września 2018, 08:51
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

29 listopada 2018, 20:38M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

25 listopada 2018, 17:57M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

24 listopada 2018, 23:33M44G sko­men­to­wał tek­st Do Ciebie

24 listopada 2018, 22:29M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

23 listopada 2018, 10:08M44G sko­men­to­wał tek­st Fraszka na po­lonis­tkę

22 listopada 2018, 22:20RozaR sko­men­to­wał tek­st Fraszka na po­lonis­tkę

22 listopada 2018, 19:48M44G do­dał no­wy tek­st Fraszka na po­lonis­tkę

20 listopada 2018, 16:44M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

19 listopada 2018, 19:01M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 listopada 2018, 09:55M44G sko­men­to­wał tek­st .l.l.l.l.l.