Przeczytam żonie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 7 tek­stów.

sens

masz jed­no życie
szu­kaj spot­kasz

jak rycerz
tarczą
osłoni

miłość

nocą budzą się pragnienia
do­dają sił

przez wszys­tkie lata
każdy dzień niespodzianką
ryt­mem włas­nym biegnie

go­ni marzenia
z wiat­rem tańczy
nad rzekę idzie spać

na­wet pod chmurką
życie ma sens-przy­tul je 
trze­ba o nie dbać

póki trwa

smu­tek
żal

w dal


Krys­ty­na A. Sz. 03.11.2013r.

wiersz
zebrał 16 fiszek • 13 listopada 2013, 01:03

Mężczyz­na wpuszczając ko­bietę za próg drzwi swo­jego do­mu może być pe­wien jed­ne­go - mu­si ku­pić drugą szafę. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 17 czerwca 2013, 22:30

~~Czy kobieta zmienną jest?~~

Czy ko­bieta zmienną jest?
Przep­ro­wadźmy mały test
Mówi nie ,lecz ro­bi tak
Gdy jej zda­nia rac­ji brak
Zaw­sze zmien­na jak pogoda
Ta­ka ko­biet to uroda
Jest zbyt skłon­na do przesady
Nudzić się z nią nie da rady
Gdy roz­kocha odda [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 9 maja 2013, 02:12

......nab­roiłam,a wszys­tko zaczęło sie od te­go ,ze sie sza­len­czo za­kochałam...wy­bacz Pa­nie,bom zgrzeszyła myślą,mową ...bez uczyn­ku...bez za­nied­ba­nia od­dałaam ser­ce i dusze i ciało...chwi­le to trwało...wy­bacz mi Pa­nie bom grzeczna była dziewczynka

Odtwórz  

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 kwietnia 2013, 09:56

Enigma, jak to łatwo powiedzieć

Nie chcę dużo
tyl­ko roz­wiąż mnie jak zagadkę
która spędza sen z oczu
swoją wadą spojrzenia

mam doły i niepewności
a cza­sem pew­ność do gra­nic kiczu
lu­bię naiw­ność która szczerzy zęby w uśmiechu
wierząc zawzięcie w dob­ro człowieka

ale [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 3 marca 2013, 10:56

Gdy ser­ce kocha ,ro­zum gu­bi się w swoich myślach 

myśl
zebrała 18 fiszek • 17 lutego 2013, 18:18

... pos­ta­nowiłem być sza­lony... powód?... zatęskniłem za normalnością... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 7 stycznia 2013, 00:32
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Irracja

Użytkownicy
R S T
Aktywność

1 marca 2019, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st W każdą nie­dzielę o [...]

1 marca 2019, 16:36Seneka 18 do­dał no­wy tek­st W każdą nie­dzielę o [...]

11 stycznia 2019, 21:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 19:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 16:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 22:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 21:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 21:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 20:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]