proza i (z) my

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 23 tek­sty.

Przy od­po­wied­nich oso­bach war­to się za­pom­nieć, żeby zapamiętać.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 sierpnia 2017, 22:37

no­gi - or­ga­ny ścigania 

myśl dnia z 22 maja 2017 roku
zebrała 19 fiszek • 16 maja 2017, 20:12

Praw­dziwą sztuką każde­go cza­rodzieja pióra po­win­na być umiejętność prze­nosze­nia każde­go ob­serwa­tora* w niez­na­ne mu miej­sca, bądź te wy­ciągnięte ze snu by mogły tu i te­raz ziścić się tak bez­tros­ko bez po­wodu na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 kwietnia 2017, 00:07

Na­miętność le­ci, przy­jem­ność bieg­nie, rozsądek idzie. Nic dziw­ne­go, że przy­bywa zaw­sze spóźniony. 

cytat dnia z 25 października 2016 roku
zebrał 34 fiszki

Lis­to­pad jest z od­wróco­nych spoj­rzeń. Deszczem, co wra­ca os­tatnim po­ciągiem, wróblem tulącym się do zim­nej szy­by. Lis­to­pad jest nauką puszcza­nia dłoni, po­zos­ta­wiania ciepła na niez­na­nym płaszczu. Jak zmęczo­ny do­zor­ca, przy­siada przy fur­tkach zmok­niętych domów, i przet­rząsa kie­sze­nie w poszu­kiwa­niu klucza.
Jak dob­rze, że będzie lis­to­pad. Ty­le jest zim­na do opowiedzenia... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 23 października 2015, 19:12

Tyl­ko z człowiekiem, który jest dla ciebie wszys­tkim możesz w życiu pro­wadzić długie i pas­jo­nujące roz­mo­wy o niczym. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 września 2016, 21:08

pod czar­nych słońc po­piołem zimnym
wśród ludzi bez serc i bez twarzy
myślę o świecie całkiem innym
tak mi się baj­ka cza­sem marzy
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 27 sierpnia 2016, 17:50

Może kiedyś doj­rze­jemy do kwiatów.
Tęsknić zacznij­my już dziś... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 marca 2016, 08:05

raczej nie o życiu, bo wietrzę z niego pokój

[naj­pierw był pro­log, a po­tem zaczęło mi się skracać]

świat nie stał się inny
tyl­ko wyob­co­wał mnie z ciebie
nas tak sa­mo zdobionych
pocho­wał pośród mas

poukładał ge­ny w rozrzutność
nakręcił w popędy
nar­cyzmom na­dał ponętny kształt
wma­wiając, że tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 2 lutego 2016, 19:49

Cier­pi­my z bra­ku cza­su na na­pisa­nie siebie.

doty­ka życie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 11 grudnia 2015, 11:19
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
F G H
Aktywność

wczoraj, 07:58giulietka sko­men­to­wał tek­st Retorycznie

wczoraj, 07:53giulietka sko­men­to­wał tek­st w klep­syd­rze

8 grudnia 2017, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st w klep­syd­rze

7 grudnia 2017, 20:19kati75 sko­men­to­wał tek­st w klep­syd­rze

7 grudnia 2017, 14:03Adnachiel sko­men­to­wał tek­st w klep­syd­rze

7 grudnia 2017, 08:51giulietka do­dał no­wy tek­st w klep­syd­rze

7 grudnia 2017, 08:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st znalezione

6 grudnia 2017, 14:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st znalezione

6 grudnia 2017, 13:16giulietka sko­men­to­wał tek­st O niebo da­lej

6 grudnia 2017, 12:31giulietka sko­men­to­wał tek­st Papeterii sen nieja­ki