proza i (z) my

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 24 tek­sty.

Do pana J

Dro­gi Pa­nie J
Wa­liz­ka już od pra­wie dwóch miesięcy stoi w po­koju i ja­koś nie za­powiada się, żebym ją scho­wała. Ludzie się trochę dzi­wią i py­tają czy gdzieś się wy­bieram.. czy wy­jeżdżam..
A [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 12 lutego 2018, 18:56

Przy od­po­wied­nich oso­bach war­to się za­pom­nieć, żeby zapamiętać.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 sierpnia 2017, 22:37

no­gi - or­ga­ny ścigania 

myśl dnia z 22 maja 2017 roku
zebrała 19 fiszek • 16 maja 2017, 20:12

Praw­dziwą sztuką każde­go cza­rodzieja pióra po­win­na być umiejętność prze­nosze­nia każde­go ob­serwa­tora* w niez­na­ne mu miej­sca, bądź te wy­ciągnięte ze snu by mogły tu i te­raz ziścić się tak bez­tros­ko bez po­wodu na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 kwietnia 2017, 00:07

Na­miętność le­ci, przy­jem­ność bieg­nie, rozsądek idzie. Nic dziw­ne­go, że przy­bywa zaw­sze spóźniony. 

cytat dnia z 25 października 2016 roku
zebrał 34 fiszki

Lis­to­pad jest z od­wróco­nych spoj­rzeń. Deszczem, co wra­ca os­tatnim po­ciągiem, wróblem tulącym się do zim­nej szy­by. Lis­to­pad jest nauką puszcza­nia dłoni, po­zos­ta­wiania ciepła na niez­na­nym płaszczu. Jak zmęczo­ny do­zor­ca, przy­siada przy fur­tkach zmok­niętych domów, i przet­rząsa kie­sze­nie w poszu­kiwa­niu klucza.
Jak dob­rze, że będzie lis­to­pad. Ty­le jest zim­na do opowiedzenia... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 23 października 2015, 19:12

Tyl­ko z człowiekiem, który jest dla ciebie wszys­tkim możesz w życiu pro­wadzić długie i pas­jo­nujące roz­mo­wy o niczym. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 września 2016, 21:08

pod czar­nych słońc po­piołem zimnym
wśród ludzi bez serc i bez twarzy
myślę o świecie całkiem innym
tak mi się baj­ka cza­sem marzy
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 27 sierpnia 2016, 17:50

Może kiedyś doj­rze­jemy do kwiatów.
Tęsknić zacznij­my już dziś... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 marca 2016, 08:05

raczej nie o życiu, bo wietrzę z niego pokój

[naj­pierw był pro­log, a po­tem zaczęło mi się skracać]

świat nie stał się inny
tyl­ko wyob­co­wał mnie z ciebie
nas tak sa­mo zdobionych
pocho­wał pośród mas

poukładał ge­ny w rozrzutność
nakręcił w popędy
nar­cyzmom na­dał ponętny kształt
wma­wiając, że tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 2 lutego 2016, 19:49
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Rodia

Użytkownicy
F G H
Aktywność

wczoraj, 08:38kati75 sko­men­to­wał tek­st paź królo­wej

26 kwietnia 2018, 07:16giulietka sko­men­to­wał tek­st Toujours

25 kwietnia 2018, 12:10giulietka sko­men­to­wał tek­st Toujours

23 kwietnia 2018, 14:21giulietka sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

23 kwietnia 2018, 14:17giulietka sko­men­to­wał tek­st Toujours

9 kwietnia 2018, 09:59kati75 sko­men­to­wał tek­st na otar­cie łez

8 kwietnia 2018, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st na otar­cie łez

6 kwietnia 2018, 07:35giulietka sko­men­to­wał tek­st na otar­cie łez

5 kwietnia 2018, 19:38Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st na otar­cie łez

5 kwietnia 2018, 12:21Adnachiel sko­men­to­wał tek­st na otar­cie łez