17 kwietnia 2014 roku, godz. 21:53 8,5°C
.
dan.filozof Damian
 19 kwietnia 2014 roku, godz. 23:44

dziękuję za konstruktywne uwagi, ja piszę to tak na szybko co czuję i czasem nie zwracam uwagi na formę. Liczy się to aby ukazać co we mnie siedzi :)

 31 marca 2014 roku, godz. 20:37 4,0°C

Karta z pamiętnika - Wojna

30 mar­ca 2014r.

https://www.youtube.com/watch?v=u8Ak9tQWNuQ

Ten dzień był moją próbą. Wyg­rałam tę po­tyczkę z nałogiem, ale za jaką cenę!...
On zno­wu trak­tu­je mnie jak śmiecia. Znów w do­mu za­mie­szkał smog z oparów za­wiści. A ja, chy­ba ktoś so­bie ze mnie ok­rutnie zak­pił, zna­lazłam ją. Os­tatnią z prze­rażającej ko­lek­cji. Przyz­naję, przeo­czyłam ją pod­czas czyszcze­nia. Wte­dy miałam ten­den­cję do cho­miko­wania rzeczy w dziw­nych miej­scach, np. między [...]

Zeszyt użytkownika Alkomatek

Zeszyt o nazwie Proza.

Zeszyty

ANTYFISZKA

Dla tych arcywyjątkowych w sensie pozytywnym inaczej

ANTYk

antycytat dnia

Dobrze że są...

Bez tych ludzi(myśli) świat w swej rozwiązłej istocie całkiem popadłby w kurestwo

Dzienniki

Te warte uwagi

Inspirujące

pobudza wyobraźnie

Językowe zabawy

słowa, znaczenia w niecodziennych barwach widziane

Może kiedyś

Ciekawe cytaty tutejszych twórców mogące zostać gdzieś wykorzystane za ich zgodą oczywiście

Opowiadania TE

te naprawdę...

peerozeta

przynajmniej ta lepsza

Poezja

Czyli ciekawa twórczość tutejszych EPIleptyKÓW

POEZJA

przez wielkie P

Proza

Raczej zagadkowa...

Wielkie w niewielkich

Pochodzenia niepewnego

Znane znanych 2

Romantyczne, ckliwe itd itp

1 konto
Alkomatek
5 tekstów
Zeszyt z tekstami użytkownika Alkomatek

ok. pół godziny temu

oszi3 wskazał(a) tekst wleźli potykając [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: yestem

ok. godzinę temu

oszi3 dodał(a) do zeszytu tekst na płótnie twojej [...] autorstwa Kamil Borkowski

ok. 2 godziny temu

szpiek wskazał(a) tekst wleźli potykając [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: yestem

ok. 3 godziny temu

Kenzo dodał(a) do zeszytu tekst wleźli potykając [...] autorstwa yestem

ok. 3 godziny temu

Kenzo skomentował(a) tekst ...i gdyby nie [...] autorstwa anna kowalczyk

ok. 3 godziny temu

Kenzo skomentował(a) tekst ...kiedyś i ty urodzisz [...] autorstwa anna kowalczyk

ok. 3 godziny temu

yestem skomentował(a) tekst ...i gdyby nie [...] autorstwa anna kowalczyk

ok. 3 godziny temu

Kenzo skomentował(a) tekst Pesymista kończy się [...] autorstwa Mało Romantyczna

ok. 3 godziny temu

Kenzo skomentował(a) tekst ...i gdyby nie [...] autorstwa anna kowalczyk

ok. 4 godziny temu

Eneida wypowiedział(a) się w wątku Skojarzenia, którego autorem jest Evey