który słowami uderza prosto w moje serce.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 280 tek­stów.

His­to­ria jest matką teraźniejszości. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 maja 2018, 19:00

Ko­biety fa­cetom do­dają skrzy­deł, al­bo je podcinają... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 kwietnia 2018, 20:33

W życiu nie ma głupich py­tań, no chy­ba że ktoś py­ta: po co? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 kwietnia 2018, 20:32

Nau­czy­cielem wszys­tkiego jest praktyka. 

cytat dnia z 24 września 2011 roku
zebrał 35 fiszek

doświad­cze­nie to wie­dza, która poz­wa­la przetrwać 

myśl dnia z 24 października 2017 roku
zebrała 140 fiszek • 7 października 2010, 08:31

Wie­dza kosztu­je, ale płaci się tyl­ko za niewiedzę. 

cytat dnia z 24 października 2017 roku
zebrał 22 fiszki

Mózg jest naj­bar­dziej prze­cenianym z ludzkich organów. 

cytat dnia z 10 października 2017 roku
zebrał 74 fiszki

Niecier­pli­wość każe nam py­tać. Cier­pli­wość każe nam słuchać. 

myśl dnia z 3 października 2017 roku
zebrała 64 fiszki • 26 października 2010, 18:22

Nie ufam człowieko­wi skłon­ne­mu wy­dawać sądy z jed­ne­go tyl­ko pun­ktu widzenia. 

cytat dnia z 7 września 2017 roku
zebrał 16 fiszek

Zbyt mało mówią o mnie dnie i zbyt dużo mil­czą o mnie noce. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 sierpnia 2017, 16:39
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

MyArczi

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 12:44scorpion wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 12:35scorpion wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:34scorpion wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:09scorpion sko­men­to­wał tek­st Jeden Twój sms, mógłby [...]

wczoraj, 00:06scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

6 sierpnia 2018, 09:03scorpion wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

31 lipca 2018, 09:23scorpion wy­powie­dział się w wątku Czat

31 lipca 2018, 09:04scorpion wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

31 lipca 2018, 08:57scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.