który słowami uderza prosto w moje serce.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 277 tek­stów.

doświad­cze­nie to wie­dza, która poz­wa­la przetrwać 

myśl dnia z 24 października 2017 roku
zebrała 140 fiszek • 7 października 2010, 08:31

Wie­dza kosztu­je, ale płaci się tyl­ko za niewiedzę. 

cytat dnia z 24 października 2017 roku
zebrał 22 fiszki

Mózg jest naj­bar­dziej prze­cenianym z ludzkich organów. 

cytat dnia z 10 października 2017 roku
zebrał 74 fiszki

Niecier­pli­wość każe nam py­tać. Cier­pli­wość każe nam słuchać. 

myśl dnia z 3 października 2017 roku
zebrała 64 fiszki • 26 października 2010, 18:22

Nie ufam człowieko­wi skłon­ne­mu wy­dawać sądy z jed­ne­go tyl­ko pun­ktu widzenia. 

cytat dnia z 7 września 2017 roku
zebrał 16 fiszek

słodkich snuff

dużo śpię
ćwiczę śmierć 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 września 2017, 08:39

Zbyt mało mówią o mnie dnie i zbyt dużo mil­czą o mnie noce. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 sierpnia 2017, 16:39

Człowiek to is­to­ta, której łat­wo zaszkodzić, a trud­no pomóc. 

cytat dnia z 30 czerwca 2017 roku
zebrał 44 fiszki

O nar­cyzmie: Fa­tal­ne zauroczenie. 

cytat dnia z 28 maja 2017 roku
zebrał 18 fiszek

Naszą wielką tra­gedią jest to, że wiemy zbyt dużo. Myśli­my, że wiemy, i to jest nasza tragedia. 

cytat dnia z 9 maja 2017 roku
zebrał 24 fiszki
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Anthony de Mello

Użytkownicy
R S T
Aktywność

13 marca 2018, 10:23scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

5 marca 2018, 00:04scorpion wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

5 marca 2018, 00:02scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

4 marca 2018, 23:58scorpion wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

4 marca 2018, 23:57scorpion wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

4 marca 2018, 23:57scorpion wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

28 lutego 2018, 11:30scorpion sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

27 lutego 2018, 22:13scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

16 lutego 2018, 13:33scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.