projekt eyesOFsoul

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 3 tek­sty.

Zat­rzasnęłam drzwi do ser­ca przed miłością...
A ona i tak wlazła przez dziurkę od klucza. 

aforyzm dnia z 29 lipca 2009 roku
zebrał 68 fiszek • 28 lipca 2009, 09:22

pustka

choć odkłada się w nas latami
od­czu­wasz ją znienacka
jak­by do­piero co 
weszła przez uchy­lone drzwi
do sieni

po­tem jest już gorzej
gdy próbu­jesz pozbierać
resztki obecności
które po­zos­ta­wione w kątach
rozkładają się i gniją

masz wrażenie że prze­gapiłeś
os­tatni pociąg

i nig­dzie więcej już nie pojedziesz 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 marca 2019, 14:54

spowiedź

mówią że to mija
że na­wet pus­tkę da się za­pełnić
myślą mową
uczyn­kiem

i zaniedbaniem

dlacze­go więc nie pot­ra­fię
roz­grzeszyć się
z ciebie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 marca 2019, 21:22
Pozostałe zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

wczoraj, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

wczoraj, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 12:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 11:48eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

16 czerwca 2019, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

16 czerwca 2019, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

16 czerwca 2019, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]