Prawdziwe

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 303 tek­sty.

Im więcej ucieka­my z oczu, tym więcej nas na ustach. 

aforyzm dnia z 22 października 2017 roku
zebrał 122 fiszki • 5 kwietnia 2011, 19:47

Wewnętrzna pus­tka to wiel­ki ciężar

aforyzm dnia z 11 września 2016 roku
zebrał 177 fiszek • 21 stycznia 2011, 18:17

By­wa, że sta­jemy się niewol­ni­kami naszych niespełnień...


Krys­ty­na A. Sz. 23.03.2016r. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 24 marca 2016, 00:03

Nad­miar wyob­rażeń po­wodu­je, że ser­ce łomocze, by się wyrwać... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 maja 2016, 00:06

Do każde­go z nas, prędzej, czy później może za­pukać zdrada.
Wszys­tko za­leży od te­go, czy uchy­limy jej drzwi. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 października 2015, 17:08

Jeśli ktoś cię niena­widzi, to nie mu­sisz się cho­ciaż mar­twić, że fałszywie. 

aforyzm
zebrał 23 fiszki • 25 stycznia 2015, 00:22

Do­piero będąc na zewnątrz w mroźną i niep­rzy­jemną noc, jes­teśmy w sta­nie usłyszeć pew­ne myśli. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 7 lutego 2015, 13:30

Wol­ność to­pi się w grzechu. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 14 lutego 2015, 01:00

Tonąc w myślach, wskoczyłem do ba­senu w klapkach.
Po chwi­li utonąłem w spoj­rze­niu in­nych ludzi...

Z cyk­lu: Z życia wzięte 

myśl
zebrała 24 fiszki • 6 października 2014, 22:02

Cza­sem chciałoby się wrócić, lecz nie ma skąd. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 14 września 2014, 00:01
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
J K L
Aktywność

25 września 2018, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

14 lipca 2018, 23:02Kamila 6 do­dał no­wy tek­st W chaosie są Za­gubione połówki [...]

6 lipca 2018, 23:16stepbyson sko­men­to­wał tek­st Podstawą suk­ce­su jest cier­pli­wość.  

6 lipca 2018, 17:12Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Sposób myśle­nia wpływa na [...]

30 czerwca 2018, 12:46Kamila 6 sko­men­to­wał tek­st Podstawą suk­ce­su jest cier­pli­wość.  

29 czerwca 2018, 06:42stepbyson sko­men­to­wał tek­st Podstawą suk­ce­su jest cier­pli­wość.  

29 czerwca 2018, 00:22Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Podstawą suk­ce­su jest cier­pli­wość.  

23 czerwca 2018, 23:43Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Nie zro­bisz nic jeśli [...]

5 czerwca 2018, 23:38Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Im bliżej szczy­tu Zim­ny chłód [...]

15 maja 2018, 19:17Kamila 6 sko­men­to­wał tek­st Starzec