prawdziwe

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 155 tek­stów.

Nie zastępuj mi je­go , bądź kimś ko­go on nie zdoła zastąpić. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 18 września 2011, 23:00

Wciąż pow­tarzał mi "jes­teś tyl­ko na chwile"
Ja słyszałam "będę z Tobą na wieki"
______________________________
Następnym ra­zem będę uważniej słuchać... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 4 lipca 2011, 09:36

Łat­wiej diabła nawrócić, niż za­kocha­nemu oczy ot­worzyć ... 

myśl dnia z 24 maja 2014 roku
zebrała 88 fiszek • 2 sierpnia 2011, 22:38

Ludzie przychodzą jak przypływ księżycową nocą i od­chodzą jak po­ran­ny odpływ, zos­ta­wiając nad brze­giem pamiątki. 

aforyzm dnia z 31 sierpnia 2016 roku
zebrał 105 fiszek • 29 lipca 2011, 20:32

Gdy cier­pi ser­ce smucą się oczy... 

myśl
zebrała 188 fiszek • 15 stycznia 2011, 18:55

Gdy­by nie dwuz­naczności, nasze kon­wersac­je nie byłyby tak cieka­we, nie sądzisz? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 stycznia 2011, 20:00

Pew­ność siebie i bra­wura, to suk­ces w biznesie,
w miłości jes­teś przeg­ra­ny, na starcie. 

aforyzm dnia z 2 grudnia 2013 roku
zebrał 381 fiszek • 29 stycznia 2011, 22:01

Czas nie cze­kał na nich. Próby nie wys­tar­czały. Trze­ba było jeszcze z całej siły chcieć.

Bo do tan­ga trze­ba dwojga. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 12 czerwca 2010, 13:04

Na teore­tyczne py­tanie nie uzys­kasz prak­tycznej odpowiedzi. 

aforyzm
zebrał 116 fiszek • 26 stycznia 2011, 09:25

To co ro­zum roz­dzielił, ser­ce niech połączy. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 2 grudnia 2010, 12:55
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność