Kąciki ust w górę

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 59 tek­stów.

człowiek ma wolną wolę
ale niektóre rzeczy trze­ba zro­bić szybko
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 grudnia 2018, 17:26

Gdy nie ma się lus­tra, pi­je się do innych.

win­ni ludzie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 stycznia 2019, 20:27

... jakże często, je­dyną "zasługą niep­rze­kup­nych" jest brak kupca... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 22 kwietnia 2013, 12:04

ja winę ponoszę
za wszys­tkie pla­gi te­go świata
za głód i choroby
za ka­tak­lizmy i zniszczenia
za woj­ny głupotę chci­wość strach i nienawiść
za zaz­drość i wszys­tkie kalectwa
za zupę za słoną i dziec­ka dzienniczek
za po­myłki w cyf­rach i pa­mięć zbyt krótką
za bzdur­ne marze­nia i cza­su niedosyt
za tęsknotę i łez strumienie
ja jes­tem winien

przez głupie jabłko
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 marca 2014, 20:49

Dob­rze wyszło z tym jabłkiem. Wszys­cy chodzi­liby bez maj­tek. Nu­da jak cholera. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 17 stycznia 2014, 16:34

Do młodości się doj­rze­wa. Szczególnie tej drugiej. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 7 stycznia 2014, 19:50

Mogłabym zabłysnąć,ale kto po­wie­dział,że uwiel­biam błyskotki? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 stycznia 2014, 23:34

Nie lu­bię nadziei, jest ta­ka upierdliwa. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 11 listopada 2013, 17:23

mam prob­lem z do­borem ub­rań od kiedy życie ob­darło mnie ze wszys­tkich złudzeń 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 19 października 2013, 13:01

Wszys­cy zap­raszają do wal­ca, a ja jes­tem graniastosłupem 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 9 września 2013, 15:37
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

23 kwietnia 2019, 02:00Korneliaa sko­men­to­wał tek­st refleksje kwiet­niowe

19 kwietnia 2019, 22:05yestem sko­men­to­wał tek­st refleksje kwiet­niowe

19 kwietnia 2019, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st o ziele­ni wpływie zba­wien­nym

19 kwietnia 2019, 21:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st refleksje kwiet­niowe

19 kwietnia 2019, 08:04piórem2 sko­men­to­wał tek­st refleksje kwiet­niowe

19 kwietnia 2019, 00:48luterin sko­men­to­wał tek­st o ziele­ni wpływie zba­wien­nym

19 kwietnia 2019, 00:45luterin do­dał no­wy tek­st refleksje kwiet­niowe

27 marca 2019, 20:45yestem sko­men­to­wał tek­st o ziele­ni wpływie zba­wien­nym

27 marca 2019, 20:27eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st o ziele­ni wpływie zba­wien­nym

24 marca 2019, 19:18yestem sko­men­to­wał tek­st o ziele­ni wpływie zba­wien­nym