Poruszające ...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1769 tek­stów.

Ser­ce - niemo­wa, który prze­ma­wia języ­kiem ciszy,
a je­go mil­cze­nie najgłośniej słyszysz. 

aforyzm
zebrał 25 fiszek • 27 listopada 2014, 14:53

Bliz­ny na ciele są świadec­twem, że żyłem...
Bliz­ny na ser­cu to dowód, że kochałem. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 27 lipca 2014, 19:12

Dopóki w niebie będzie ktoś, kto mnie strzeże, nie będzie na ziemi ni­kogo, kto mnie zrani. 

myśl dnia z 13 października 2014 roku
zebrała 115 fiszek • 26 lipca 2014, 16:24

Ciężko stanąć twarzą w twarz z jut­rem, kiedy nie pożeg­nało się wczoraj...in­sp. Otulona 

myśl
zebrała 26 fiszek • 21 listopada 2012, 12:03

Dob­ro rodzi się w ser­cach ludzkich,
od­bi­ja się w ich oczach
i żyje w ich codzien­nych uczyn­kach ...

ற∂ℓgo­si∂ ... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 grudnia 2014, 09:38

biała droga

wyglądam cię
z nie pier­wszą już gwiazdką
i cze­kam na złość zegarom
choć dlaczego
sa­ma już nie wiem

przyszła zima
a wokół mnie
tak dziw­nie ciepło i jasno

choć ugi­nam się pod włas­nym milczeniem
jak dum­ne świerki
pod śniegiem 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 21 listopada 2014, 08:43

bezgranicznie

jest ta­ka zachłan­ność
co każe dzielić się tym
cze­go brak
al­bo taka
co wszys­tko da­je
nie licząc
w za­mian na nic

przy­ciągasz mnie
bo o nic
nie prosisz
nie wy­ciągasz rąk

i dla­tego poj­muję cię całego
boso
tak jak stoisz 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 22 listopada 2014, 08:17

Zaczarowana ulica

po­pat­rz ko­lej­ny listopad
co w bieli nam się śni
wra­camy do siebie
choć ścieżki przy­sypa­ne śniegiem
przyszłam
bo na mnie czekałeś
jak nig­dy nie cze­kał nikt
i jes­teś mi
tu­taj na ziemi
początkiem tego
co w niebie

mo­jemu mężowi, 10 lat później... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 26 listopada 2014, 10:49

Cały świat u stóp to cza­sem za mało, jeśli nie można uczy­nić jed­ne­go kroku. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 28 listopada 2014, 09:33

Zasłaniając się Bo­giem, nie zys­ku­jesz je­go twarzy... 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 1 grudnia 2014, 08:16
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

10 września 2016, 22:36dark smurf sko­men­to­wał tek­st Życie miłością, która prze­bacza, [...]

15 września 2015, 17:47Voyage sko­men­to­wał tek­st Przeszkody nie zmieniają ce­lu [...]

25 grudnia 2014, 04:28szary do­dał no­wy tek­st Otwierajmy do­my Naszych serc by [...]

21 grudnia 2014, 19:05szary do­dał no­wy tek­st Emocje one prze­kazują ob­raz [...]

7 grudnia 2014, 03:50Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Pragniesz źyć, zdej­mij maskę, źycie [...]

7 grudnia 2014, 02:06szary do­dał no­wy tek­st Pragniesz źyć, zdej­mij maskę, źycie [...]

1 grudnia 2014, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie to czas, nieus­tanne­go doświad­cza­nia do­ras­ta­nia do [...]

1 grudnia 2014, 05:57szary do­dał no­wy tek­st Życie to czas, nieus­tanne­go doświad­cza­nia do­ras­ta­nia do [...]

30 listopada 2014, 23:35yestem sko­men­to­wał tek­st Bo źycie nie jest [...]

30 listopada 2014, 23:09szary do­dał no­wy tek­st Bo źycie nie jest [...]