Poezja

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 22 tek­sty.

W.....?

Spróbuj so­bie wyobrazić,
że mnie nig­dy Tu nie było.
Wśród traw polnych,
w szu­mie lasów.

Byłam marą w Twoim życia śnie,
epi­zodem już u kresu.

Za­pamiętaj smak mych ust,
za­pach skóry,
muśnięcie włosów
tar­ga­nych przez wiatr o Twą buzię.

Syl­wetka ma [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 3 maja 2013, 20:14

Ponad sobą

Chro­niczna permanentność…
Codzien­nie tak od nowa
W bez­myślną bezpamiętność
Zat­ra­ca się ma głowa.

Błogos­tan pieści umysł
Duch w lek­kim to­nie frunie
Już tańczą wszys­tkie zmysły
Świat wokół mnie wiruje

W ten mi­raż złudzeń pełny
Twa miłość mnie popycha
Gdy czar twój tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 30 września 2011, 23:29

Ktoś

Przem­knąłeś mi pod powiekami
jak zgu­biony cień
Nie miałeś ko­loru oczu
ani kształtu twarzy

Poskładałeś mi życie
z kil­ku pros­tych słów

Nie chciałam ich

A dziś…
Us­ta tak dziw­nie drżą
gdy od­wra­cając w albumie
Twoją fo­tog­ra­fię
uk­ry­wam spek­takl serca
za wachlarzem dwóch słów:

Nikt ważny 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 6 września 2011, 14:00

Trwanie

W zwykłych bez­bar­wnych dniach
Bez przer­wy zmęcze­ni snem
Liczy­my słoje w pniach
Szu­kając azy­lu przed dnem 

wiersz dnia z 29 marca 2013 roku
zebrał 56 fiszek • 11 maja 2011, 06:23

* * *

Byłem naiwny…
za bar­dzo chciałem…
a ty śmiałaś się…
z moich uczuć…
Ścieliłem…
z płatków kwiatów…
dywan…
dla twych stóp…
a ty śmiałaś się…
że to ta­kie dziecinne…
Czy­niłem świętem…
każde nasze spotkanie…
byś poczuła…
że jes­teś dla mnie…
bar­dzo ważna…
a ty śmiałaś się…
że to takie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 31 fiszek • 28 kwietnia 2011, 19:37

...::dwie godziny::...

I co te­raz ?
Zwiększy­li mi etat, łobuzy;
Tyl­ko nasze śla­dy będą się mijać.

Po­tykając się o twarze przechodniów,
Da­rem­nie będę szu­kał Twej buzi,
Psując so­bie wzrok, niepotrzebnie.

Może użyję wpływów i spy­tam lis­to­nosza ?
O tam, mie­szka owe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 32 fiszki • 18 kwietnia 2011, 16:48

* * *

Tchnij we mnie życia odrobinę,
Niech znów poczuję, że nie ginę,
Niech mnie spoj­rze­nie two­je ogrzeje,
Prze­cież wciąż wierzę, wciąż mam nadzieję.

Tchnij we mnie ciepła twe­go troszeczkę
Chodźmy na spa­cer nad naszą rzeczkę
Chodźmy jak dawniej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 28 fiszek • 1 kwietnia 2011, 08:19

paradoksalnie

uwiera mnie krzyk za ścianą
córkę zaszczuć chce matka
słowa na us­tach pianą
szma­ta! zdzi­ra! wariatka!

uwiera mnie wzrok dzieciaka
na bil­lboar­dach mias­ta brudnego
wy­rok już za­padł: masz raka
lecz nikt nie wy­jaśnił dlaczego

uwiera mnie kot podpalony
i psi­ny łeb [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 19 stycznia 2011, 18:29

Zwiędła Róża

Już uwiędła w dłoniach dum­na róża
Zim­ne jej lis­tki już się nie zielenią
Prze­minęło nag­le wszys­tko jak burza…
Łzy na smut­nych płat­kach rosą się mienią.

Już nie powróci dzień przeszły i Ona
We wspom­nień cze­luści ut­knie, co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 66 fiszek • 15 grudnia 2010, 08:00

Szumy samotne

Gdy od ser­ca od­wrócisz lico
Szu­my sa­mot­ne piękno zakłócą
Nadzieja w wiarę będzie matrycą
Wte­dy poz­wo­lisz odejść uczuciom.

Gdy od prag­nień będziesz uciekać
Lęki go­ryczy z wędrówki powrócą
Dusza pocznie zaniechać
Wte­dy poz­wo­lisz odejść uczuciom.

Gdy od miłości od­bieg­niesz w dale
Wy­kupisz życie za uz­biera­ne żale
Kołysan­ki do snu nie zanucisz
Bo poz­wo­lisz odejść uczuciom. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 6 grudnia 2010, 20:21
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
X Y Z
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]