podobienstwo

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 20 tek­stów.

Człowiek nie wie, czym jest prag­nienie, dopóki się nie napije. 

cytat dnia z 2 grudnia 2014 roku
zebrał 97 fiszek

Są ko­biety, których nie sposób ub­rać w słowo, ale wy­god­nie z ni­mi w sercu. 

myśl dnia z 1 października 2014 roku
zebrała 171 fiszek • 9 września 2013, 12:07

Rachu­nek za miłość spłaca­my tęsknotą... 

myśl
zebrała 68 fiszek • 4 września 2014, 16:59

Nie znaj­dziesz praw­dy wciąż chodząc w kółko. 

myśl dnia z 10 czerwca 2014 roku
zebrała 65 fiszek • 11 marca 2011, 20:16

Obłęd: pow­tarzać w kółko tą samą czyn­ność ocze­kując in­nych rezultatów. 

cytat dnia z 10 czerwca 2014 roku
zebrał 117 fiszek

Kto nie ma od­wa­gi błądze­nia, niech się nie wy­biera na poszu­kiwa­nie prawdy. 

myśl dnia z 7 czerwca 2014 roku
zebrała 115 fiszek • 14 października 2010, 19:13

Dzień poz­wa­la na by­cie twar­dym, a przy­naj­mniej da­je zacho­wać pozory.
W no­cy wszys­tko ma się inaczej, ona nie da­je złudzeń. 

myśl dnia z 19 maja 2014 roku
zebrała 128 fiszek • 7 czerwca 2010, 20:12

Zo­baczysz wszys­tko inaczej i o wiele le­piej ocza­mi, które wy­lały łzy. 

cytat dnia z 19 maja 2014 roku
zebrał 172 fiszki

Tam gdzie ro­zum sta­wia kropkę, nadzieja zaz­wyczaj dos­ta­wia dwie kolejne… 

myśl dnia z 7 kwietnia 2014 roku
zebrała 305 fiszek • 6 lutego 2012, 09:34

Naj­trud­niej jest wy­mazać z pa­mięci tych, którzy się sa­mi wpisali. 

myśl dnia z 25 lutego 2014 roku
zebrała 171 fiszek • 13 lutego 2014, 20:22
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

4 kwietnia 2015, 19:24Uciekinierkaa sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie jes­teśmy wys­tar­czająco [...]

4 kwietnia 2015, 14:08Innaa do­dał no­wy tek­st Nigdy nie jes­teśmy wys­tar­czająco [...]

7 grudnia 2014, 18:47Innaa do­dał no­wy tek­st Psychiczna.  

3 grudnia 2014, 22:14wdech sko­men­to­wał tek­st Jedyne po­zos­ta­je tak gorące Wśród [...]

3 grudnia 2014, 22:01Innaa do­dał no­wy tek­st Bezcześci miłość kto sprze­daje ją [...]

2 grudnia 2014, 00:49Innaa do­dał no­wy tek­st Czasem, ktoś zbliżając się [...]

30 listopada 2014, 23:04JohnDoe sko­men­to­wał tek­st Za dużo mówię, spoj­rze­niem.  

30 listopada 2014, 21:59tomek43i sko­men­to­wał tek­st Za dużo mówię, spoj­rze­niem.  

30 listopada 2014, 21:25Innaa do­dał no­wy tek­st Za dużo mówię, spoj­rze­niem.  

25 listopada 2014, 00:42Innaa do­dał no­wy tek­st Jedyne po­zos­ta­je tak gorące Wśród [...]