popłynęłam

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 81 tek­stów.

Jes­tem ciągle w drodze-dziura... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 maja 2016, 11:15

* * *

Niech spoczy­wa w pokoju
by­le nie moim 

fraszka
zebrała 7 fiszek • 6 maja 2017, 00:24

Człowiek też sztuka

Gdzie sztu­ka nad sztuką wzięła górę,
le­ci audyc­ja fu­jarą i piórem...

de­dyko­wane Cytatom.info 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 27 kwietnia 2017, 15:37

myślały że on mis­trz anioł bożyszcze wizjoner
a to tyl­ko zwyczaj­ny musze­lek kolekcjoner
 

myśl
zebrała 31 fiszek • 18 lutego 2017, 11:20

Odtwórz
nie mruż oczu do paździerza
gdyż po­myśli, iż jest sa­mym słońcem

/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

anegdota
zebrała 13 fiszek • 18 stycznia 2017, 12:19

dob­ro zaw­sze wraca
chy­ba że PO­myli nogi 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2017, 23:28

ty­le ra­dości w życiu listonosza
że cza­sem tra­fi do cudze­go kosza
ty­le jest szczęścia w życiu kominiarza
że cza­sem je­mu także się przydarza
bar­wności w życiu po­lity­ka tyle
że w naj­czar­niej­sze kłam­stwo wierzą mu 
przez chwilę
 

myśl
zebrała 30 fiszek • 9 lipca 2016, 17:48

. JO

Dos­tołym wi­no w skle­pie od Dzitki,
Miołym położyć jji w kib­lu płytki
Przyz­num sie z du­mum że podołołym
Kaf­le leżały...jo na nich społym

Ku­piłym kum­baj wczo­raj ze złómu
Be­ze sil­ni­ka, ruły i gumów
Ale do du­mu, wpraw­dzie z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 19 kwietnia 2016, 09:54

KAZUS KUMBAJNISTY

Kiedy na kum­baj wchodze do góry
Na wy­sokości, mni win­cy rury
Wątpli­wość ta­ko mnie tam nachodzi -
Zaw­ra­cać we dół, czy da­li wchodzić?
Py­tanie to­to podkład mo marny
Ale cha­rak­ter egzystyncjalny
Bo nie wiadu­mo w przy­pad­ku moim
gdzie mi bez­pie­czni bedzie sie stoić
Jed­na je ra­da, dwa roz­wiu­nza­nia -
Zacznę łod gardła przepłukiwania
Bo nic myśli­nia nie do trzeźwe­go
Jak łyk ja­bola arunjowego! 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 14 marca 2016, 17:20

WANDA BZYKOTA

Jes ta­ko ba­ba w Wil­gotnych Błotach
Co sie na­zywo Wan­da Bzykota
O pro­wenin­cji te­go nazwiska
Różnie go­dajum wścip­skie ludziska
A Wy co ło tym, ku­ra myślita?
Czy­mu na­zywo sie tak kobita?
Chłopis­ka po­noć we to wni­kajum -
Jak widzum Wan­de to jum...pytajum.
A jo cieka­wy nie jes­tym wcale
Pos­tawta wi­no...to sie nawale. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 7 marca 2016, 18:02
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sierjoża

Użytkownicy
B C D
Aktywność

28 czerwca 2018, 20:18CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st zaprzeczeniem ra­dości nie jest [...]

28 czerwca 2018, 20:09CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st zaprzeczeniem ra­dości nie jest [...]

28 czerwca 2018, 19:40CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st zaprzeczeniem ra­dości nie jest [...]

28 czerwca 2018, 19:33CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st schodzę ci z dro­gi, so­bie [...]

28 czerwca 2018, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st schodzę ci z dro­gi, so­bie [...]

28 czerwca 2018, 19:26CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Porównanie to­poli i sos­ny [...]

28 czerwca 2018, 19:22CiepłaWoda do­dał no­wy tek­st schodzę ci z dro­gi, so­bie [...]

28 czerwca 2018, 18:58CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Porównanie to­poli i sos­ny [...]

28 czerwca 2018, 18:52CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st wszys­cy nie wiedzą, a [...]

28 czerwca 2018, 18:50CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Szaleńcy są zgrzy­tem kół [...]