Piszę tutaj te słowa, ponieważ nie jestem w stanie nadać tytuł, gdyż nie jest o w tym zeszycie potrzebny.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 261 tek­stów.

Miłość kpi so­bie z rozsądku. I w tym jej urok i piękno. 

cytat dnia z 27 marca 2009 roku
zebrał 442 fiszki

Na­wet w szczęściu ludzkim jest coś smutnego. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Zagłusza­nie bólu na ja­kiś czas spra­wia, że pow­ra­ca ze zdwo­joną siłą. 

cytat dnia z 1 sierpnia 2010 roku
zebrał 352 fiszki

Szczęście to po pros­tu dob­re zdro­wie i zła pamięć. 

cytat dnia z 27 października 2012 roku
zebrał 189 fiszek

Ce­lem nasze­go życia nie po­win­no być po­siada­nie bo­gac­tw, lecz bo­gac­two bycia. 

cytat dnia z 17 grudnia 2011 roku
zebrał 73 fiszki

Niedoj­rzała miłość mówi: kocham cię, po­nieważ cię pot­rze­buję. Doj­rzała mówi: pot­rze­buję cię, po­nieważ cię kocham. 

cytat dnia z 9 sierpnia 2013 roku
zebrał 224 fiszki

Tam gdzie ro­zum sta­wia kropkę, nadzieja zaz­wyczaj dos­ta­wia dwie kolejne… 

myśl dnia z 7 kwietnia 2014 roku
zebrała 305 fiszek • 6 lutego 2012, 09:34

Ko­bieta będzie flir­to­wać z ja­kim­kolwiek mężczyzną dopóty, dopóki in­ni to obserwują. 

cytat
zebrał 36 fiszek

Cy­nik to człowiek, który zna cenę wszys­tkiego, a nie zna war­tości niczego. 

cytat dnia z 11 lipca 2012 roku
zebrał 37 fiszek

Pat­riotyzm jest cnotą ziejących nienawiścią.

Pat­riotism is the vir­tue of the vi­cious. (ang.) 

cytat
zebrał 40 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
V W X
Aktywność