Otóż to ...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 453 tek­sty.

Wiel­kość plo­nu nie za­leży od wiel­kości ziarna. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 18 października 2016, 18:41

Żeby być szczęśli­wym w miłości, trze­ba poz­nać oba jej rodza­je:
Miłość spełnioną i niespełnioną.

Bo inaczej cały czas będziemy my­lić jedną z drugą
Nie będziemy pot­ra­fili ich odróżnić
I w żad­nej z nich nie będziemy szczęśliwi 

myśl
zebrała 28 fiszek • 19 września 2015, 00:37

Być może Ziemia jest dla­tego okrągła, byśmy nie wie­dzieli co cze­ka nas na końcu drogi... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 kwietnia 2015, 17:13

Zbyt dużo cza­su poświęca­my na oma­wianie tra­gedii człowieka, za­miast wes­przeć go choćby tyl­ko jedną chwilą przed… 

aforyzm
zebrał 42 fiszki • 10 stycznia 2015, 19:20

Dla ich szczęścia, dzielę siebie na pół. Nie muszą widzieć moich łez.

Rodzicom. 

myśl
zebrała 114 fiszek • 21 marca 2014, 23:53

Ko­bieta miłością do­daje mężczyźnie odwagi. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 18 marca 2014, 18:59

Nis­kie poczu­cie wzma­ga nie(wy)czucie. 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 23 lutego 2014, 22:16

Dzi­siej­sze Cy­taty nie som ty­my Cy­tata­my który­my by­li kiedyś. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 lutego 2014, 20:53

Aby być bliżej nieba, nie trze­ba sięgać gwiazd.
Wys­tar­czy pochy­lić się nad dru­gim człowiekiem.

Ra­dos­nych Świąt wszys­tkim Cy­tato­wiczom. M 

myśl
zebrała 25 fiszek • 24 grudnia 2013, 08:06

To ro­zum py­ta, ser­ce idzie na oślep za pogłosem... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 13 października 2013, 04:04
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 15:31szpiek do­dał no­wy tek­st Za mun­du­rem pan­ny sznu­rem [...]

wczoraj, 15:28szpiek sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 08:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

przedwczoraj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 16:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 16:22yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 13:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 13:20yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 11:08piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ?