Otóż to ...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 456 tek­stów.

Wiel­kość plo­nu nie za­leży od wiel­kości ziarna. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 18 października 2016, 18:41

Żeby być szczęśli­wym w miłości, trze­ba poz­nać oba jej rodza­je:
Miłość spełnioną i niespełnioną.

Bo inaczej cały czas będziemy my­lić jedną z drugą
Nie będziemy pot­ra­fili ich odróżnić
I w żad­nej z nich nie będziemy szczęśliwi 

myśl
zebrała 28 fiszek • 19 września 2015, 00:37

Za­baw­ne, że mar­twi­my się co będzie za tydzień pod­czas gdy w ciągu pa­ru se­kund wszys­tko może się zmienić...

Car­pe diem... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 1 maja 2015, 17:28

Być może Ziemia jest dla­tego okrągła, byśmy nie wie­dzieli co cze­ka nas na końcu drogi... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 kwietnia 2015, 17:13

Zbyt dużo cza­su poświęca­my na oma­wianie tra­gedii człowieka, za­miast wes­przeć go choćby tyl­ko jedną chwilą przed… 

aforyzm
zebrał 42 fiszki • 10 stycznia 2015, 19:20

Dla ich szczęścia, dzielę siebie na pół. Nie muszą widzieć moich łez.

Rodzicom. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 21 marca 2014, 23:53

Ko­bieta miłością do­daje mężczyźnie odwagi. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 18 marca 2014, 18:59

Nis­kie poczu­cie wzma­ga nie(wy)czucie. 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 23 lutego 2014, 22:16

Dzi­siej­sze Cy­taty nie som ty­my Cy­tata­my który­my by­li kiedyś. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 lutego 2014, 20:53

Aby być bliżej nieba, nie trze­ba sięgać gwiazd.
Wys­tar­czy pochy­lić się nad dru­gim człowiekiem.

Ra­dos­nych Świąt wszys­tkim Cy­tato­wiczom. M 

myśl
zebrała 25 fiszek • 24 grudnia 2013, 08:06
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

14 marca 2018, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

23 lutego 2018, 20:10IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:29szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:06szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 17:34IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

22 lutego 2018, 21:08szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 18:41szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 17:47szpiek do­dał no­wy tek­st Sąd os­ta­teczny