Perełki

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 79 tek­stów.

Kiedy szep­czesz mi do ucha, czuję, że jes­tem zdol­ny zga­sić słońce, z gór zro­bić ori­gami i pok­roić rze­ki na plas­try, sa­mym od­dechem wstrzy­mać tor­na­do, a bar­ka­mi pod­trzy­mać la­winę. Cho­lera, mógłbym połknąć me­teoryt, ścisnąć księżyc w garści i po­dać ci jak na ta­cy. A gdy­byś za­pytała, jak bar­dzo cię kocham, rozłożyłbym ręce które objęłyby cały wszechświat i po­wie­dział po pros­tu ,,tak bardzo". 

aforyzm dnia z 13 listopada 2010 roku
zebrał 348 fiszek • 12 grudnia 2009, 21:31

Rozpęta­no ka­wał sporu!
ku­ra miała do wyboru
7 jaj lub 2 kogucie
garść po­tom­stwa lub noc uciech
roz­myślała więc na grzędzie
"to wy­biorę, tam­to będzie"
mo­rał z te­go płynie taki:
bys­try wszys­tkie zgar­nie ptaki. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 11 czerwca 2010, 15:04

Wierzyłam w nas

Wie­rzyłam w nas,
Ty słowem mnie mamiłeś.
Wie­rzyłam w nas,
Ty ja­koś to sprawiłeś.
Wie­rzyłam w nas,
Ty chy­ba niekoniecznie.
Wie­rzyłam w nas,
Że będzie nam bajecznie.

Wie­rzyłam w nas,
Ty już to przekreśliłeś.
Wie­rzyłam w nas,
Ty byłeś i nie byłeś.
Wie­rzyłam w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 9 maja 2010, 00:02

Przedwspomnienia (czyli: na potem...)

Piszę o to­bie właśnie teraz
póki jes­teś jeszcze
póki się mi­jamy, rozmawiamy
od­dycha­my tym sa­mym powietrzem

właści­wie - uczciwie
nie o to­bie piszę lecz ciebie
two­je oczy i uśmiechy
piszę to wszys­tko... dla siebie

za lat kil­ka nie pamiętać
już będę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 2 maja 2010, 14:56

...

Wiara jest os­tatnią rzeczą której potrzebuje
Której w ser­cu nie czuje
Umieram w bezdechu
Myśla­mi kąpiąc się w grzechu
Oczy w których nig­dy nie było blasku
Nig­dy nie chciały dos­trzec brzasku
Ok­ryły się ko­cem nocy
Poszu­kiwały mrocznej mocy
Człowiek, który nig­dy nie istniał
I tak właśnie umarł 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 kwietnia 2010, 11:33

Lesie przeklęty!

Le­sie przeklęty! Jak wro­ta piekieł roztwarty!
Wchłonąłeś już nieje­den pol­ski mun­dur - siłą z rąk wydarty!
Nie­chlub­nym jest to­bie his­to­ria wie­szczem -
- Ziemia zbru­kana więcej krwią niż deszczem,
Gro­za płynie żyłami twych sza­rych konarów [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 kwietnia 2010, 20:27

Nienawidzę rymów

Niena­widzę rymów, czy wszys­tko mu­si się rymować

czy zaw­sze muszę od­po­wied­nio składać słowa

czy każda li­nij­ka mu­si pa­sować do kolejnej

cze­mu ma się łączyć z tym co było w poprzedniej

dlacze­go mam zaw­sze liczyć słowa albo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 kwietnia 2010, 07:51

Jak żyjesz?

gdy jes­teś już na dnie rób wszys­tko by sie pod­nieść znowu

złap się na­wet na­jos­rzej­szej brzyt­wy by­le byś nie pu­kał w nie od spodu

dłoń zlóż w pieśc na znak wal­ki z prze­ciw­nościami losu

powtarzaj [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 kwietnia 2010, 03:09

o samotnej kobiecie

za ok­nem zimno

a mi jest dziwno

za ok­nem mokro

a mi jest samotno

za ok­nem wieje

a ja się starzeje

za ok­nem świeci

a my wciąż jak dzieci

za ok­nem dmucha

a mnie nikt nie ruch..

kocha 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 5 kwietnia 2010, 13:02

Życiowe uje..

Leże wsta­je stoję czuje

la­tam fru­wam lewituje

chce przyspieszyć

lecz hamuje

życie kocha

czy nas truje

strze­lam broń ładuje

tra­fiam w środek

tam celuje

życie ra­ni i dołuje

czy też szczęściem emanuje

nie od­puści czy daruje?

człowiek ro­bi i haruje

chce żyć więc kalkuluje

swój świat sam maluje

chce mieć le­piej więc planuje

oszukuje

i roluje

wciąż udaje,symuluje

miażdży niszczy taranuje

wciąż żartuje

wciąż żałuje.. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 kwietnia 2010, 01:57
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czystakartka

Użytkownicy
R S T
Aktywność