o Tobie!

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 4 tek­sty.

Aby zacząć cię lu­bić, mu­siałabym przes­tać cię kochać. 

myśl
zebrała 102 fiszki • 23 września 2009, 22:51

Wy­koleiłeś się po drodze do celu?
Al­bo chciałeś za szyb­ko, al­bo Ktoś za­piep­rzył Ci tory. 

myśl
zebrała 124 fiszki • 26 maja 2010, 22:06

Od wszys­tkiego umy­wał ręce.
Mydło zniszczyło je bar­dziej niż gdy­by zżerał brud. 

aforyzm
zebrał 140 fiszek • 9 maja 2010, 07:35

dziś chcesz za­pom­nieć jut­ro prze­razisz się że zapomniałeś 

myśl
zebrała 68 fiszek • 10 maja 2010, 23:29
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Doreen

Użytkownicy
R S T
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]