O miłości.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 15 tek­stów.

Pod­czas roz­stań zaw­sze nie star­cza cza­su na os­tatnie słowo. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 11 lipca 2011, 08:33

Dwo­je sa­mot­nych to jeszcze nie para. 

myśl
zebrała 141 fiszek • 22 listopada 2010, 18:50

Proszę Cię nie odkładaj mnie na jut­ro ...


* ( chodzi o to żebym nie była tą drugą sprawą, rzeczą czy czym kol­wiek in­nym ) .. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 8 lipca 2010, 21:27

Le­piej sa­mot­ność ujarzmić niż na siłę miłość drażnić. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 23 czerwca 2010, 18:05

Wal­ka o miłość ko­goś kto przes­tał nas kochać i nie pot­ra­fimy żyć bez niego jest oz­na­ka słabości psychicznej...
Płacz tej oso­bie w twarz jest oz­na­ka słabości...
Chodze­nie w tak zwa­ne wspólne miej­sca i płacz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 marca 2010, 15:46

To było jak oczyszcze­nie.Pat­rząc jak płoną je­go wszys­tkie rzeczy.Był to jej oso­bis­ty de­toks po tok­sycznej miłości. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 marca 2010, 12:58

Uwiel­biam to uczu­cie, kiedy przechodzisz mi przez myśl. Spa­ceruj po niej jak najdłużej. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 22 marca 2010, 17:43

gwałcę ser­ce mówiąc, że kocham... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 8 maja 2010, 18:40

Na­dal zdarza Ci się na­pisać do mnie tyl­ko po to, aby upew­nić się ze na­dal kocham Cie bez wzajemności... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 21 marca 2010, 15:44

Os­tatni po­całunek... naj­de­likat­niej­sza możli­wa śmierć... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 marca 2010, 16:53
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RynekOSW

Użytkownicy
L M N
Aktywność

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam

5 lipca 2015, 19:06tom8grab sko­men­to­wał tek­st Niedopowiedzenia są naj­większą za­gadką.