o miłości!

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 14 tek­stów.

Dni są dla oczu.
Noc jest dla Serca.
 

myśl
zebrała 43 fiszki • 9 listopada 2012, 00:03

Od­kryłem ma­gię w zachodzącym słońcu odkąd zacząłem podzi­wiać je czwor­giem oczu. 

myśl
zebrała 247 fiszek • 1 czerwca 2010, 17:59

Lu­bię gdy od­wra­casz się udając, że szu­kasz ko­goś w tłumie, a pat­rzysz na mnie... 

myśl
zebrała 210 fiszek • 7 stycznia 2010, 20:34

Słońce znało ich ko­lor skóry
Ziemia czuła ich ślady
Wo­da umiała z ni­mi pływać
A oni, sa­mi ze sobą się pogubili... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 9 lutego 2010, 00:27

Miłość miała nas na ce­low­ni­ku. We mnie tra­fiła, w niego chybiła. 

aforyzm dnia z 27 stycznia 2010 roku
zebrał 324 fiszki • 26 stycznia 2010, 18:59

.. a mo­rał tej baj­ki jest krótki i wszys­tkim dob­rze znany:
ten, kto ni­kogo nie kocha, sam nie będzie kochany. 

myśl
zebrała 223 fiszki • 25 maja 2010, 15:01

- Ufasz mi? - za­pytał, pat­rząc w jej de­likatną twarz, pełną zwątpienia i niepew­ności. A ona w od­po­wie­dzi zam­knęła oczy i po­dała mu swą dłoń, mówiąc: - Prowadź. 

aforyzm dnia z 4 stycznia 2010 roku
zebrał 326 fiszek • 3 stycznia 2010, 17:44

kocha­li się w so­bie pół żar­tem, pół serio

on ją żartem
ona go serio.. 

myśl dnia z 1 kwietnia 2013 roku
zebrała 340 fiszek • 14 października 2009, 11:29

głośne jest ser­ce ciche­go wielbiciela 

aforyzm dnia z 20 maja 2011 roku
zebrał 246 fiszek • 25 kwietnia 2010, 00:00

- jak na nich pat­rze to szko­da mi ich
* mi też
- są zbyt dum­ni by do siebie wrócić
* a zbyt za­kocha­ni by za­pom­nieć o so­bie na zawsze 

myśl
zebrała 114 fiszek • 28 stycznia 2010, 11:58
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Paula170492

Użytkownicy
R S T
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]