O!czarowanie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 830 tek­stów.

brak recepty

po­daro­wana jest często niechciana
nietrafiona
cza­sami trująca

ku­piona zwyk­le nietrwała
nieprawdziwa
niezdrowa

naj­lep­sza jest kradziona
spontaniczna
nietucząca

ale też by­wa nieszczęśliwa
 

myśl dnia z 3 czerwca 2017 roku
zebrała 19 fiszek • 1 czerwca 2017, 22:47

Mianownik: kto? co?

Nie in­te­reso­wała jej po­sada zastępczy­ni. Nie chciała być nig­dy tą drugą. Nie chciała czuć się jak ja­kiś ta­ni za­mien­nik. Jak ktoś, dla ko­go można ur­wać się z pra­cy, ale nie jest to [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 11 stycznia 2017, 21:53

* * *

między na­mi liczą się sekundy
słowa powstrzymane
na war­dze pal­cem zadarte

przyp­rawą powietrza
po­zos­ta­je wyos­trzo­ny wzrok

ciepłem zam­knięte ramiona
wyczer­pują za­sięg spojrzeń

a mecha­nizm człowieka
zaczy­na szwankować

widząc nadal
zbyt wiele 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 14 stycznia 2017, 22:09

Ślepota

Do niedawna
wie­rzyłem w anioły
Były ta­kie piękne
I zaw­sze za da­leko

Szu­kałem miłości
która spa­da jak grom
z jas­ne­go nieba
gdzie miał mieszkać
mój anioł

Miłości,
co miała być po­kar­mem bogów
Słod­kiej jak nektar
I równie mi­tycznej
co ambrozja

I byłem [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 13 fiszek • 21 grudnia 2016, 23:50

a gdy­bym ci skłamał choć brzydzę się kłamstwem
że jest tyl­ko dzisiaj
że nie ma jut­ra i nig­dy nie będzie?

dziś by roz­kwitło naj­piękniej­szym zawsze

a jutro?
też bym ci skłamał
 

myśl
zebrała 69 fiszek • 15 listopada 2016, 23:28

Dojrzewanie - akt I

Pi­sałem kiedyś metafory
Błyszczały jak złoty posąg
W środ­ku słoneczne­go dnia

Dziś słońce zaszło
Pośród zapłaka­nych chmur
A złoto pok­rył pył
Zniena­widzo­nych marzeń

Dłonie tyl­ko drżą
Jak kiedyś tam
Gdy us­ta były
Na brze­gu pucharu
Poz­na­nia dob­ra i zła

Dziś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 listopada 2016, 12:04

* * *

wy­liczasz nam zmarszczki
a nie widzisz jak się łuszczymy
z czasem

złość nie potrafi
de­likat­nie głaskać

po­za kablówką
są połączenia
których sobą nie opłacisz

na ek­ra­nie życia
poświęcenie
czar­no biały ob­raz wyrzeczeń

nikt nie chce być bękar­tem serca
osiero­conym uczuciem

to miłość i nienawiść
są dziećmi miłości
a tak niepodobne 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 5 lipca 2016, 19:10

* * *

nieba do­tyka się
by już po chwili
do­cenić szor­stką ziemię

z chmur spa­da się
szyb­ciej niż z konia

na grzbiecie można
trochę powalczyć 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 7 listopada 2015, 11:18

wbrew prawom grawitacji

nie szu­kałam ciebie na siłę
a jed­nak było pi­sane że przyjdziesz
choć uciekając przed sercem
przeszłam wzdłuż i wszerz samą siebie

w przypływie nie­chcianych uczuć
za­nurza­my się co­raz głębiej

choć wiemy
że jeszcze nie raz
przyj­dzie nam zno­wu utonąć
z gwiazdami
w tej sa­mej rzece 

erotyk
zebrał 13 fiszek • 15 czerwca 2016, 09:47

Pe­wien mudżahe­din po­wie­dział mi kiedyś, że przez­nacze­nie da­je nam w życiu trzech nau­czy­cieli, trzech przy­jaciół, trzech wrogów i trzy wiel­kie miłości. Ta dwu­nas­tka jest jed­nak zaw­sze zak­ry­ta, tak że nie wiemy, kto jest kim, dopóki ich nie po­kocha­my, nie zos­ta­wimy lub nie pokonamy. 

cytat dnia z 26 lutego 2016 roku
zebrał 41 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gregory David Roberts

Użytkownicy
A B C
Aktywność

29 sierpnia 2017, 12:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st Miej czas dla in­nych [...]

28 sierpnia 2017, 22:11Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Miej czas dla in­nych [...]

21 czerwca 2017, 22:26andrea69 sko­men­to­wał tek­st brak re­cep­ty po­daro­wana jest [...]

21 czerwca 2017, 22:19andrea69 sko­men­to­wał tek­st Zostawiam uśmiech, niech ko­goś [...]