No taak...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 128 tek­stów.

Trzy oso­by w gru­pie - zaw­sze jed­na dos­ta­nie po " du­pie ." 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 stycznia 2016, 12:20

Błędów nie nap­ra­wisz błędami. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 grudnia 2015, 18:32

Zna­leźć w czymś błąd jest łat­wo; zro­bić coś le­piej może być ciężej. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 września 2014, 18:49

... człowiek twier­dzący, że "ludzie są źli sa­mi w so­bie" nie szu­ka pop­ra­wy... szu­ka tyl­ko us­pra­wied­li­wienia dla siebie samego... 

myśl
zebrała 50 fiszek • 7 marca 2013, 03:28

Nis­ka kul­tu­ra lu­bi grać na wy­sokich tonach. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 23 lutego 2013, 15:04

* * *

Czar­no - białe wy­cie o przetrwanie
kruczo - me­wia bit­wa o kęs chleba
białe myśli
czar­ne słowa
a tęcza hi­pok­ryzji pośrodku 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 grudnia 2015, 00:17

Właści­we pos­ta­wione py­tanie naj­mniej nam odpowiada. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 listopada 2015, 14:24

Ludzi może dzielić cały świat, ale nie wspólne niebo 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 września 2015, 22:32

Żad­ne uczu­cie nie jest tak pożąda­ne jak wzajemność. 

myśl dnia z 20 maja 2015 roku
zebrała 20 fiszek • 17 października 2014, 11:41

Była już zmęczo­na.
Zmęczo­na ty­mi wszys­tki­mi kłam­stwa­mi.
O pod­nosze­niu kwa­lifi­kac­ji w warzyw­niaku, o spełnianiu marzeń na ka­sie w mar­ke­cie, o przy­godzie życia ja­ko kel­nerka w pod­rzędnym pu­bie.
Zmęczo­na ty­mi wszys­tki­mi kłam­stwa­mi.
Maglowali [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 sierpnia 2015, 14:24
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bukaa

Użytkownicy
C D E
Aktywność

19 sierpnia 2016, 11:42Naja sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

19 sierpnia 2016, 08:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

10 sierpnia 2016, 23:51Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

10 sierpnia 2016, 19:40kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:06Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:05Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

9 sierpnia 2016, 09:53kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 02:53Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Wolny świat, wol­ny człowiek, [...]

9 sierpnia 2016, 02:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

8 sierpnia 2016, 23:41Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Najlepsze co nas może [...]