Niemożliwe a jendak możliwe

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 26 tek­stów.

Miłość to dym, co z parą wes­tchnień się uno­si; to żar, co w oku szczęśli­wego płynie; morze łez, w którym nie­szczęśli­wy to­nie. Czymże jest więcej? Is­tnym amal­ga­mem, żółcią tra­wiącą i zbaw­czym balsamem. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Nie żądaj zwro­tu, gdy będzie umierać
Ser­ce me. Dałeś swe, by nie odbierać. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Miłość jest dy­mem wzniesionym z obłoku

Wes­tchnień,jest og­niem w kochającym oku.

Gdy nie­szczęśli­wa - morzem łez kochanków,

Czymże więcej? Jest roz­trop­nym szałem,

Żółcią dławiącą i słod­kim specjałem. 

cytat
zebrał 29 fiszek

Lecz choćby oczy jej były na niebie, a owe gwiaz­dy w op­ra­wie jej oczu, blask jej ob­licza zaw­stydziłby gwiazdy. 

cytat
zebrał 120 fiszek

Reszta jest milczeniem.

The rest is si­len­ce. (ang.) 

cytat
zebrał 127 fiszek

Nie sądziłam, że można tęsknić za kimś tak bar­dzo, mając go mi­mo wszys­tko na codzień i pół realnie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 czerwca 2014, 17:57

[...] kochał ją tak bar­dzo i od daw­na, że nie mógł już pojąć żad­ne­go in­ne­go cier­pienia, które nie zaczy­nałoby się od [niej]. 

cytat dnia z 19 kwietnia 2014 roku
zebrał 200 fiszek

Nie grzeszą ci, którzy grzeszą z miłości. 

cytat
zebrał 28 fiszek

W chwi­li, gdy poczu­jesz w ser­cu miłość i doświad­czysz jej głębi, od­kry­jesz, że dla ciebie świat nie jest już ta­ki sam, ja­ki był do tej pory. 

cytat
zebrał 35 fiszek

Miłość to re­zyg­nacja z pa­nowa­nia nad włas­nym losem. 

cytat
zebrał 29 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność