Nibylandia

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 203 tek­sty.

Wiara jest jak nasze dziec­ko, które niesiemy na barana.

Od­czu­wasz ciężar. Wiesz, że jest. Wys­tar­czy, że na chwilę "po­luzu­jesz pa­sy", a zaczy­na być chwiej­nie. Kiedy przysłoni Ci rączką oczy, nic nie widzisz i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 49 fiszek • 25 lutego 2011, 00:46

Nadzieja skrzydłami w marzeń przestrzeni. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 10 października 2010, 00:02

Zle­cenie budowlane

Pew­nej klien­tce re­mont się marzy - 
za­miast ta­pety gładź ...na twarzy. 

myśl
zebrała 211 fiszek • 10 października 2010, 12:23

W dzi­siej­szych cza­sach ' zaw­sze' jest ta­kie krótkie . 

myśl
zebrała 53 fiszki • 14 września 2010, 16:10

"Na końcu jest zaw­sze dob­rze. A jeśli nie jest dob­rze, to znaczy, że to nie jest jeszcze koniec."
~tak po­wie­dział mi ko­lega na Połoni­nie Ca­ryńskiej w Bieszczadach
~ten cy­tat również pochodzi z mo­jego sta­rego kon­ta (maly88) 

myśl
zebrała 84 fiszki • 24 lutego 2010, 12:25

Być może Bóg ob­da­rował nas uśmie­chem, bo chciał żebyśmy ba­wili się w "Po­daj dalej". 

myśl
zebrała 103 fiszki • 23 sierpnia 2010, 22:29

- Gdzie jes­teś Boże? - za­wołał człowiek w rozpaczy.
- Na krzyżu - od­po­wie­dział głos. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 22 sierpnia 2010, 00:10

Człeku, cóż to za spot­ka­nie…

Na ze­garze wieczór. Na podwórku za­pach bzu. Po cóż słowa? Cisza krzyczy naszą blis­kość. Tak od­ległą. A my dwo­je, ko­cem otu­leni, ma­luje­my na niebie gwiaz­dozbiory marzeń. I tyl­ko te dni, te nasze, tak szyb­ko mi­jają. I jeszcze ta miłość - wa­riat­ka, co na gan­ku ma posłanie, całuje mnie w ra­mię i szep­ce: Jak minął dzień, kochanie? 

myśl
zebrała 62 fiszki • 22 sierpnia 2010, 00:07

Twarze star­szych ludzi pok­ry­wa siat­ka zmar­szczek z których można wyczy­tać his­to­rię ich życia.Oczy do­powiedzą to co w duszy skry­wa się.Bez zbędnych słów do­wie­dzieć można się ja­kimi to­rami ich życie toczyło się.
Umierając wierzą,że ro­bią miej­sce,ludziom lepszym 

myśl
zebrała 65 fiszek • 22 sierpnia 2010, 00:03

Może to było błędne koło,
Ale po­jazd jechał. 

myśl dnia z 13 września 2016 roku
zebrała 139 fiszek • 17 sierpnia 2010, 14:52
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Andrea

Użytkownicy
M N O
Aktywność

9 sierpnia 2015, 11:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

23 lipca 2015, 22:15tom8grab sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

23 lipca 2015, 21:56Beczka sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

4 lipca 2015, 08:22natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 21:11tom8grab sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 21:02nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 13:50giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 13:48natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 13:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]