Na samo dno

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 45 tek­stów.

* * *

Jam jest swym losem.
Życia i śmier­ci panem.
Piekłem i niebem zarazem.
Błogosławieństwem i przekleństwem.
Szczęściem,
Końcem,
Wiecznością,
Nicością,
Aniołem,
Diabłem,
Sprzecznością,
Równowagą,
Chaosem.
Wszys­tko w mej głowie,
więc wyob­rażę so­bie, że wszys­tko mogę. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 marca 2014, 13:57

Piękno jest przek­leństwem. Bo porząda­my te­go co piękne. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 września 2010, 23:33

W tle słychać me­lodię graną na for­te­pianie. Z podzi­wem swój wzrok kieruję na paląca się świe­czkę, dziel­nie wal­cząca z ciem­nością no­cy. Siedzę i nie mogę nic z siebie wy­dobyć, mo­je ser­ce umilkło i wszys­tko nag­le ucichło. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 27 sierpnia 2010, 21:39

Świado­mość miłości bez wza­jem­ności jest, dla duszy cier­piącej w ot­chłani niemożli­wych marzeń, zbyt rzeczy­wis­tym.. Bólem niewy­powie­dzianej tęsknoty.

Ja­kie to smut­ne, że ktoś, dla ko­go zro­biłbyś wszys­tko, nie zro­bi dla Ciebie nic.. 

myśl
zebrała 137 fiszek • 12 sierpnia 2010, 17:41

Ja la­tam! La­tam! W ki­lomet­rach przes­trze­ni mo­jego wariactwa 

myśl
zebrała 37 fiszek • 27 lipca 2010, 20:21

W końcu przeżyć wielką miłość to nie wszystko... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 lipca 2010, 20:31

pa­rasol­ka nie zaw­sze ochro­ni cię przed plu­gawym dniem... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 27 lipca 2010, 12:27

Jeśli sen da­je uko­jenie dla duszy to po­wiedz mi jak sma­kuje bezsenność. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 27 lipca 2010, 12:32

Zbieram wszys­tkie ka­wałki mo­jego mis­ternie poukłada­nego świata i ko­lej­ny raz składam je w całość... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 27 lipca 2010, 12:41

Sztuczką jest dzielić całość na większe i mniej­sze pół.
Na­tomiast Sztuką jest ot­rzy­mywać w życiu zaw­sze te większe pół. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 26 lipca 2010, 23:24
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kaśka12

Użytkownicy
A B C
Aktywność