Narcyzm

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 13 tek­stów.

Pięćset złotych

Nig­dzie się nie wybieram
mam dzieci do zrobienia 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 25 lutego 2019, 12:28

Miłion

Myślę, że bańka
wy-star-czyłaby mi 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 25 lutego 2019, 09:29

Proza życia podniety

Jes­tem nielo­tem
bez dopalaczy 

fraszka • 24 lutego 2019, 15:49

Błędne koło ( ratunkowe )

Sie­działem ty­le lat
i będę znów siedział 

fraszka • 10 lutego 2019, 12:13

Pająk

Zmienił sieć
na sieć

i siedzi 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 10 lutego 2019, 12:18

Wy-rok

Mam czas, wyob­raźnię
i świado­mość atrakcyjności
Mo­ja miłość um­rze z zazdrości 

fraszka • 9 lutego 2019, 12:11

Jak muchy do gówna, ko­biety lgną do ta­kich jak ja. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 lutego 2019, 22:17

Poez­ja nie po­win­na uj­rzeć światła dzien­ne­go, po­win­na widzieć w ciemnościach. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 lutego 2019, 20:23

Te­raz już wiem, że przez­nacze­nie po­kazu­je mi, iż jes­teśmy dla siebie stworze­ni.
Zaw­sze jes­tem tam gdzie Ty... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 lutego 2019, 16:38

Trud­no po­godzić się z życiem, póki się go nie podpali. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 lutego 2019, 21:01
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

5 marca 2019, 19:23stalkerai do­dał no­wy tek­st Psycho-anal-Iza

5 marca 2019, 19:11stalkerai do­dał no­wy tek­st Doom

5 marca 2019, 19:10stalkerai do­dał no­wy tek­st Nas tro­je

2 marca 2019, 13:39stalkerai do­dał no­wy tek­st Opty-mistycznie

2 marca 2019, 13:14stalkerai sko­men­to­wał tek­st Niebo szczyt

2 marca 2019, 13:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niebo szczyt

2 marca 2019, 12:46stalkerai do­dał no­wy tek­st Niebo szczyt

2 marca 2019, 12:36stalkerai do­dał no­wy tek­st Co zro­biłby Je­zus?

2 marca 2019, 11:18stalkerai do­dał no­wy tek­st Słabe porówna­nie

28 lutego 2019, 08:38stalkerai sko­men­to­wał tek­st Merry nar­ka