Narcyzm

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 10 tek­stów.

Błędne koło ( ratunkowe )

Sie­działem ty­le lat
i będę znów siedział 

fraszka • 10 lutego 2019, 12:13

Pająk

Zmienił sieć
na sieć

i siedzi 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 10 lutego 2019, 12:18

Wy-rok

Mam czas, wyob­raźnię
i świado­mość atrakcyjności
Mo­ja miłość um­rze z zazdrości 

fraszka • 9 lutego 2019, 12:11

Jak muchy do gówna, ko­biety lgną do ta­kich jak ja. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 lutego 2019, 22:17

Poez­ja nie po­win­na uj­rzeć światła dzien­ne­go, po­win­na widzieć w ciemnościach. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 lutego 2019, 20:23

Te­raz już wiem, że przez­nacze­nie po­kazu­je mi, iż jes­teśmy dla siebie stworze­ni.
Zaw­sze jes­tem tam gdzie Ty... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 lutego 2019, 16:38

Trud­no po­godzić się z życiem, póki się go nie podpali. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 lutego 2019, 21:01

Nie za­bijam, ko­lek­cjo­nuję śmieci. 

myśl • 28 stycznia 2019, 11:01

Mo­rał z końca świata - op­ty­mizm się nie opłaca. 

myśl • 1 lutego 2019, 06:23

Aby pi­sać dob­re kry­minały, trze­ba być kry­mina­listą dobrym. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 stycznia 2019, 13:51
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

17 lutego 2019, 16:56stalkerai do­dał no­wy tek­st Kolej rzeczy

16 lutego 2019, 16:39stalkerai sko­men­to­wał tek­st Pola

16 lutego 2019, 16:37stalkerai sko­men­to­wał tek­st proza życia poety

14 lutego 2019, 15:14stalkerai do­dał no­wy tek­st Na ki­bola

14 lutego 2019, 14:13stalkerai do­dał no­wy tek­st Proza życia pod­niety

14 lutego 2019, 13:36stalkerai sko­men­to­wał tek­st Randez-vous

14 lutego 2019, 12:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Randez-vous

14 lutego 2019, 09:36stalkerai do­dał no­wy tek­st Randez-vous

11 lutego 2019, 08:40AMA sko­men­to­wał tek­st Pająk

10 lutego 2019, 12:18stalkerai do­dał no­wy tek­st Pająk