Najpiękniejsze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 312 tek­stów.

Recuérdame

stoimy - każdy w swoim oknie
ot­wartym na ob­cy świat

świeca ka­pie wos­kiem i światłem
gdy codzien­ne Zdrowaś
skrzydła aniołów trąca

połyka­my łzy
za­miast opłakać żałobą
ser­ce wmarznięte w nas

i pa­mięć zbladłą

lecz tak jak noc
którą świt odbarwia
mu­zyka brzmieniem strun się rozwiewa

a są pieśni
których nikt nie powtórzy 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 5 stycznia 2018, 09:46

Gwiazdozbiory okien dalekich

jest gdzieś wschód słońca
które­go nie zo­baczę
i deszcz za­wie­szo­ny na tęczy

za­pach chleba
siana

ra­miona ka­ted­ralnych wież
które ob­siadły anioły

lecz za wcześnie o wieczność
uk­rzyżowa­ny Bóg
ludzką duszę w skrzydła stroi

bo ci dla których bliższe jest 
światło gwiazd

do nas nie wracają 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 12 grudnia 2017, 07:21

Z gwiazd źrenice

wit­raże są jak tęcze u okien
jak wciele­nie światła
które uchwy­ciło się wichrów
spa­dających komet

by je śmierć
gro­bem nie przywarła

ser­ce niczym słońce
wple­cione w pajęczyn sieci
które wiatr kołysze
zad­rgało daw­nym biciem

aniele
- mil­cz!

szu­mem skrzydeł
za­bijasz ciszę 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 października 2017, 07:03

na progu dni moich

noc pa­noszy się na ar­ra­sach gwiazd
nim świt
na mgły ołtarzach
hos­tię słońca w górę uniesie

dni są krótsze
te prze­de mną i we mnie

a kiedy os­tatni z nich pęknie
jak ser­ce dzwo­nu ze szkła

weź mnie na ręce i za­nieś do domu
Oj­cze nasz
któryś jest w niebie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 30 września 2017, 10:09

Można być nigdzie, zarazem wszędzie, a czucie przeszywać szczęściem.

Chciałbym być łagod­nym wiatrem,
który mus­ka po krańce za­pach włosów Twoich,
gdy zbyt od­ległe, zbyt zim­ne i szorstkie,
są bez­radne kon­tu­ry dłoni.

Mógłbym wte­dy czułym podmuchem,
ot­rzeć się o ciepło skroni,
i po­wiek przym­kniętych zasłonę,
na ust sma­ku rysować [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 9 lipca 2017, 18:51

Ob­chodzę ciszę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 lipca 2017, 19:57

Znaki na niebie

si­ność we włosy uczę się wplatać
nim stąd wyruszę
kap­liczkom na rozdrożach
ręką kreśląc krzyż

z je­ziora niebo zaczerpnę
bo­se sto­py ob­myję z prochu ziemi
i z ludzkiej krwi

a gdy wiatr mo­je skrzydła rozkołysze

klucza­mi Piotra
stróże anieli

otwórzcie mi 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 13 lipca 2017, 10:07

Sen o lataniu

pod­chodzę do okien
wierząc że niebo zo­baczę

w ko­ronie świateł

wspólna z aniołami
nagła tęsknota
spod ser­ca z upo­rem wy­rywa się sama

by uklęknąć
na dy­wanie gwiazd

lecz człowiek - nieskrzydlaty
a Bóg cu­dotwórca
ga­lop mo­jego ser­ca przemienia

by śpie­szno mi było
do ludzi

którzy na świat pat­rzą
przez ra­dos­ne oczy

dziś
ra­zem z ni­mi biegnę 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 6 lipca 2017, 18:55

z głową w (ch)murach

łzy to ta­ka zagadka
że trud­no być tyl­ko człowiekiem
ser­ce nam da­no w debecie
więc cza­sem mu­si boleć

niedo­pałkiem nadziei
za­palam w ok­nie świece

a gwiaz­dy spa­dają z nieba
jak doj­rzałe czereśnie
i tak pięknie kłamią nam w oczy
że jeszcze nie nasza kolej 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 4 lipca 2017, 07:37

wiary(godność)

oczyść się z siebie
pod na­gim niebem nie wstydź się
co­kol­wiek dojrzeć

a po­tem pozwól mi pat­rzeć w ciebie
jak w pap­ro­ci kwiat

prze­cież wiesz że ja i tak
ko­lej­ny raz uwierzę w nie wiem


z cyk­lu: god­ność wiary w króles­twie chamstwa

Wier­sz os­tatni dla Pa­na Bo­la i bo­lopo­dob­nych użyt­kowników por­ta­lu. Od początku miałam tu tyl­ko czas zi­mowy, który kon­sekwen­tnie zmienialiście na żaden.I zmieniliście. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 czerwca 2017, 15:10
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
B C D
Aktywność

28 czerwca 2018, 20:18CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st zaprzeczeniem ra­dości nie jest [...]

28 czerwca 2018, 20:09CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st zaprzeczeniem ra­dości nie jest [...]

28 czerwca 2018, 19:40CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st zaprzeczeniem ra­dości nie jest [...]

28 czerwca 2018, 19:33CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st schodzę ci z dro­gi, so­bie [...]

28 czerwca 2018, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st schodzę ci z dro­gi, so­bie [...]

28 czerwca 2018, 19:26CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Porównanie to­poli i sos­ny [...]

28 czerwca 2018, 19:22CiepłaWoda do­dał no­wy tek­st schodzę ci z dro­gi, so­bie [...]

28 czerwca 2018, 18:58CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Porównanie to­poli i sos­ny [...]

28 czerwca 2018, 18:52CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st wszys­cy nie wiedzą, a [...]

28 czerwca 2018, 18:50CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Szaleńcy są zgrzy­tem kół [...]