najlepsze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 150 tek­stów.

czy to ze­gary od­mie­rzają upływający czas, czy to czas wy­licza ty­kanie zegarom.. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 18 maja 2010, 10:44

mam prob­lem z do­borem ub­rań od kiedy życie ob­darło mnie ze wszys­tkich złudzeń 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 19 października 2013, 11:01

Ko­lej­ny pa­mięci znicz płonie tęskno­ty światłem.

wszys­tkiego naj­lep­sze­go braciszku. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 25 października 2013, 18:58

Sa­mot­ność bez Nadziei smutną jest kochanką... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 5 listopada 2011, 03:12

Mar­ny­mi są od­kryw­ca­mi ci, którzy sądzą, że nie ma lądu, po­nieważ nie widzą nic prócz morza. 

cytat dnia z 28 października 2011 roku
zebrał 44 fiszki

Is­totą be­zin­te­resow­ności jest jej nieświadomość. 

aforyzm
zebrał 103 fiszki • 7 października 2011, 16:41

Is­totne jest nie to, co myślisz, lecz to, co ro­bisz z tym, co myślisz. 

aforyzm dnia z 20 czerwca 2014 roku
zebrał 129 fiszek • 13 października 2011, 16:13

To nie tak, że boję się um­rzeć. Po pros­tu nie chciałbym być w pob­liżu, kiedy to się stanie. 

cytat dnia z 16 października 2010 roku
zebrał 407 fiszek

Gdy­by tak wczo­raj było dzi­siaj a jut­ro jak wczoraj.... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 30 sierpnia 2010, 19:44

Tam, gdzie nie ma choćby cienia wątpli­wości, tam mu­si być ciemno… 

aforyzm dnia z 14 września 2011 roku
zebrał 236 fiszek • 2 grudnia 2010, 19:44
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Papillondenuit

Użytkownicy
R S T
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]