4 listopada 2016 roku, godz. 22:19 151,2°C
fyrfle Mirek
 18 listopada 2016 roku, godz. 11:51

Pośmiertnie nominuje do tekstu dnia i awansuje do rangi cytatu tygodnia. :)

 16 października 2016 roku, godz. 23:37 65,5°C
nicola-57 marianna
 24 kwietnia 2017 roku, godz. 12:09

za komentarze, dziękuję

 10 października 2016 roku, godz. 00:06 15,6°C
wdech wydech
 20 października 2016 roku, godz. 11:34

~fakro biedna kobieto
nie POdkradaj karmy kotom, bo dziwnie mówisz
kot z tobą

 13 czerwca 2016 roku, godz. 14:25 30,8°C
Emilia Szumiło Emilia
 25 czerwca 2016 roku, godz. 4:45

Szpi­lek tyl­ko pier­wsze zda­nie na­pisałeś na te­mat. Do te­go bar­dzo ogólnie, ale mi­mo to dziękuję. Od­szu­kałam po­leco­ny przez Ciebie wer­set. Cyt.: "Jeżeli kto zgrzeszy, czy­niąc coś prze­ciw­ne­go przy­kaza­niom Pa­na, nie będąc te­go świado­my, i sta­nie się win­ny, i po­pełni przestępstwo, to przy­niesie (...) ofiarę za­dośćuczy­nienia. Wte­dy kapłan do­kona przebłaga­nia za je­go winę, którą tam­ten za­ciągnął przez nieuwagę, nieświado­mie, i będzie mu grzech od­puszczo­ny. To jest ofiara za­dośćuczy­nienia, bo nap­rawdę za­winił wo­bec Pa­na»." Ksiega Kapłańska (5,17-19)

1 2 3 »

Zeszyt użytkownika szpiek

Zeszyt o nazwie Najlepsze komentarze.

Zeszyty

brak mi słów

ponadprzeciętnie genialne...

do przemyślenia :P

jak sama nazwa wskazuje..., kontrowersyjne

Najlepsze komentarze

Teksty z dobrą opinią, niekoniecznie pozytywną

Otóż to ...

teksty, które do mnie przemówiły ...

Wiersze

..., które zatrzymały na dłużej

Wyszpiekowane

Teksty, do których lubię wrócić

1 konto
szpiek
35 tekstów
Zeszyt z tekstami użytkownika szpiek, str. 3

kilka sekund temu

Radek Ziemniewicz skomentował(a) tekst Oceniaj zachowania i [...] swojego autorstwa

kilka minut temu

Irracja skomentował(a) tekst Żeby pisać byle co, to [...] autorstwa piórem2

ok. pół godziny temu

Eneida skomentował(a) tekst Kobieta powinna mieć [...] autorstwa Meron

ok. pół godziny temu

Aplan dodał(a) do zeszytu tekst Zawsze słyszałam: nie [...] autorstwa Kasik

ok. pół godziny temu

Aplan dodał(a) do zeszytu tekst Nie oczekuj od głupców [...] autorstwa one drop for all

ok. pół godziny temu

piórem2 skomentował(a) tekst Żeby pisać byle co, to [...] swojego autorstwa

ok. godzinę temu

Irracja skomentował(a) tekst Żeby pisać byle co, to [...] autorstwa piórem2

ok. 2 godziny temu

Blanca87 wskazał(a) tekst Kobieta powinna mieć [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Meron

ok. 2 godziny temu

Blanca87 skomentował(a) tekst Kobieta powinna mieć [...] autorstwa Meron

ok. 2 godziny temu