najbliższe sercu

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 58 tek­stów.

Kiedy ubierają Cię w słowa, których nie znasz, nie mu­sisz im wierzyć,
- wys­tar­czy, że znasz siebie. 

myśl dnia z 24 kwietnia 2016 roku
zebrała 86 fiszek • 19 września 2015, 18:14

Sza­cunek? Nie cier­pię te­go słowa. Pew­nie dla­tego że na tym świecie trze­ba sza­nować niewłaści­wych ludzi z niewłaści­wych powodów. 

cytat dnia z 24 kwietnia 2016 roku
zebrał 42 fiszki

Długi wiersz o budowie męskiego czło

Leżę w łóżku
Marzę o c
Cieka­wym śnie
Bo lu­bię sny ta­kie
Czu­je wte­dy pod
Pod­pro­gową moc
Taką siłę ma noc 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 29 marca 2016, 22:48

Wiatr czesze drzewa
na włosach zakochanych
lśni ba­bie la­to ... 

haiku
zebrał 81 fiszek • 14 września 2015, 19:03

Nie mu­sisz być Bo­giem aby po­daro­wać ko­muś niebo...

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 49 fiszek • 24 lutego 2016, 20:57

Wołyń...

A głosów z za­pom­nianych mogił
dziś już nikt nie słyszy
wszys­cy odeszli w niepamięć
tak cicho jak żyli...
wstydźcie się politycy
glo­ryfi­kuje­cie los ofi­cerów
a krzyczy­cie z rzeźnikami
chwała bohaterom... 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 2 lutego 2016, 20:33

*** szron

Mroźny po­ranek oplótł me ciało
kryształowe łzy po po­liczkach płyną

tęskno­ta za światłem
przełamu­je na pół

oszro­nione sto­py do ziemi przywarte
lo­dowa­ta sko­rupa za­cieśnia się

w mych lochach samotności
uko­jenie pod po­wieką wspom­nień ...


6.01.2016
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 36 fiszek • 11 stycznia 2016, 08:52

***

Wy­palo­na od środ­ka stygnę
zdmuchnij mnie
jed­nym wydechem
abym już nig­dy
nie osiadła
na Twoim ser­cu .


7.01.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 32 fiszki • 7 stycznia 2016, 20:42

***

Tańczyła w blasku
is­krzące­go się księżyca

choć ziemia usuwała
jej się spod stóp

nie lękała się
bo wie­działa że jak się obróci

On tam na­dal będzie
go­towy by ją pochwycić
w ra­miona ...

Kocha­ne­mu ... Nღ

1.01.2016
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 42 fiszki • 4 stycznia 2016, 08:39

słoik po ogórkach

skończyłeś się
two­je życze­nie mi rozkazem

pat­rzę w kalendarz

wieki weków minęły

amen 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 4 stycznia 2016, 12:54
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
A B C
Aktywność

24 kwietnia 2016, 11:22aloya sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

21 kwietnia 2016, 19:20yestem sko­men­to­wał tek­st Niewinne kwiaty

19 kwietnia 2016, 20:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 11:40Cris sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

12 kwietnia 2016, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

11 kwietnia 2016, 22:41JaiTy sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

9 kwietnia 2016, 22:22RozaR sko­men­to­wał tek­st gdzie jes­teś

1 kwietnia 2016, 08:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Posąg

1 kwietnia 2016, 08:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st o po­ran­ku