Najbliższe memu sercu

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 41 tek­stów.

Naj­większe­go złodzieja mam w so­bie. Ok­ra­dam siebie samą z marzeń. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 lipca 2016, 20:30

Nie wy­pełnisz Sobą ubytków w ludziach. 

aforyzm dnia z 10 grudnia 2016 roku
zebrał 113 fiszek • 28 listopada 2011, 06:44

Zaw­sze trze­ba pa­miętać kto był, gdy ni­kogo nie było. 

aforyzm dnia z 29 sierpnia 2011 roku
zebrał 343 fiszki • 30 lipca 2011, 23:42

Nie czuj się za mądry gdy wiesz dużo niczego. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 6 lipca 2011, 00:54

Em­pa­tia uczy dziw­nej ana­tomii, że nie pot­rze­bujesz na­wet nóg, by tra­fić do dru­giego człowieka. 

myśl
zebrała 103 fiszki • 12 czerwca 2011, 09:41

Co to jest ok­sy­moron?-We­sołych Świąt. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 24 grudnia 2009, 13:47

Jeśli ta­cy jak wy idą do Ra­ju, to sta­now­czo się Je­go wyrzekam. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 22 kwietnia 2011, 10:39

Ręka, która po­rusza kołyskę, rządzi światem. 

cytat dnia z 17 kwietnia 2011 roku
zebrał 53 fiszki

Chcąc objąć mo­je ciało mu­sisz naj­pierw przy­tulić do siebie duszę. 

myśl
zebrała 120 fiszek • 25 marca 2011, 15:56

Za kur­tyną niewin­ności może kryć się okrucieństwo. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 16 marca 2011, 19:32
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hope_dies_last

Użytkownicy
X Y Z
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]