na dziś...na jutro... na zawsze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 44 tek­sty.

Mil­cze­nie by­wa cza­sem lep­szym od praw­dy, lecz częściej jest gor­sze od kłamstwa. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 18 stycznia 2014, 15:32

Ja­ka cisza jest najgorsza?
Ta wymowna. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 grudnia 2013, 21:45

W nas jest raj, piekło i do obu szlaki. 

cytat dnia z 29 października 2010 roku
zebrał 141 fiszek

Z pus­ty­mi ręka­mi łat­wiej ot­worzyć ramiona. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 28 listopada 2011, 17:01

Możesz uśpić ser­ce, ale nie od­bie­rzesz mu snów. 

aforyzm dnia z 1 lutego 2012 roku
zebrał 153 fiszki • 27 listopada 2011, 08:47

Łat­wo się ska­leczyć każdym z nas, jak ka­wałkiem stłuczo­nego szkła. 

cytat dnia z 13 czerwca 2014 roku
zebrał 82 fiszki

-Wy­pij­my za przyszłość...
Niech spoczy­wa w pokoju. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 3 stycznia 2010, 17:56

Cza­sami mam ochotę iść w cho­lerę, ale nie wiem którędy. 

aforyzm dnia z 14 sierpnia 2010 roku
zebrał 383 fiszki • 6 lipca 2010, 22:18

przej­rzyj się w mo­jej duszy,
a wytłukę lus­tra po horyzont... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 30 lipca 2011, 21:48

drga­nia na­miętności roz­piep­rzają bębenki
głuchym na miłość... 

aforyzm
zebrał 174 fiszki • 9 czerwca 2011, 20:50
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
L M N
Aktywność