Nadzieja - wiersze.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 2 tek­sty.

* * *

Chcesz usłyszeć jak echo
Pow­tarza two­je imię
Chcesz by ktoś cię zawołał
Gdy zgu­biłaś się w ciemności

Chcesz wie­dzieć że piszę
Właśnie do ciebie
A uk­ry­wasz swój adres

Szu­kasz swo­jego imienia
Wśród hierog­lifów w sercu
A nie chcesz zdradzić
Jak pisze się two­je imię

Chcesz bym zbadał
Twoją bliznę na sercu
Lecz wstydzisz się
Zdjąć jed­wabną bluzkę

A na­wet jeśli
Zap­ragniesz rozkoszny
Boisz się dokąd
Zabłądzą two­je dłonie

Bo jak się wycofać
W połowie za­dania ?
Sprze­daj fal­sy­fika­ty
bezpieczeństwa
Za praw­dziwą wolność
Póki cię stać

*bez dedykacji 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 sierpnia 2017, 14:01

"NADZIEJA"

Nadzieja jest słowem
Jest myślą , uczuciem
Jest plo­nem, jest płodem
Przy którym współczucie

Jest tylko...
mar­nym krewnym...

Os­tatnia umiera
Przes­tając ci sprzyjać
Os­tatnia odbiera
To co przemijać

Mogło by szybciej...
Tu i teraz...

To ona wspiera
Twe piękne i marzenia
To ona zabiera
Złe sny, skojarzenia

Do­dając ci wiary...
W twój sukces...
Ja­nusz Dziewanowski 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 17 września 2012, 09:38
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Jaśko

Użytkownicy
H I J
Aktywność

12 lipca 2019, 15:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... w porówna­niu do [...]

12 lipca 2019, 05:22Irracja sko­men­to­wał tek­st Ludzie wol­ni nie pot­rze­bują [...]

11 lipca 2019, 12:13Irracja do­dał no­wy tek­st ... w porówna­niu do [...]

11 lipca 2019, 12:07Irracja sko­men­to­wał tek­st ... z całego De­kalo­gu, [...]

10 lipca 2019, 23:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... w społeczeństwie, gdzie [...]

10 lipca 2019, 22:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... z całego De­kalo­gu, [...]

10 lipca 2019, 22:14szpiek sko­men­to­wał tek­st ... z całego De­kalo­gu, [...]

10 lipca 2019, 20:24Irracja sko­men­to­wał tek­st Bardziej niż śmier­ci te­go, [...]

10 lipca 2019, 20:22Irracja sko­men­to­wał tek­st Gry nielo­giczne wy­magają spry­tu.  

10 lipca 2019, 20:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Intuicja, to ko­bieta, na [...]