Nadzieja - opowiadania.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 3 tek­sty.

Bo poczułam pus­tkę w swoim miękkim, za­kocha­nym ser­duszku. Spoj­rzałam na starą wiado­mość, w której pi­sałeś tak prze­konująco, że mnie bar­dzo kochasz, a ja te­raz siedzę, siedzę sa­ma w po­koju, w mil­cze­niu przeglądając stertę wspom­nień myśląc, że to wszys­tko było kłam­stwem, że tak nap­rawdę nig­dy mnie nie kochałeś ! 

myśl
zebrała 17 fiszek • 2 stycznia 2010, 13:30

`. był jak pre­zent , który za późno roz­pa­kowała , ubiegł ja ktoś. Ktoś płci żeńskiej. Ale czy to zmienia fakt że to był jej pre­zent? Czy ma cze­kać by go odzys­kać a może pod­dać się bo w mo­men­cie roz­pa­kowa­nia na­leżał już do innej.

Jed­nak będzie cze­kać. Nadzieja będzie usy­piać ją do snu a jej miłość kołysać ser­duszko by zmniej­szyć ból czekania..` 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 stycznia 2010, 16:23

Przychodzi do mnie cza­sem ta­kie dziw­ne uczu­cie. Nig­dy się nie przed­sta­wi, ani nie po­wie po co przyszło. Przychodzi zaw­sze, kiedy Ciebie nie ma. Bez py­tania wsiąka we mnie i ścis­ka od środka. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 32 fiszki • 24 lutego 2010, 00:13
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

marfefta

Użytkownicy
H I J
Aktywność

19 maja 2019, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 10:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 08:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:26Irracja do­dał no­wy tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

12 kwietnia 2019, 21:16knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

3 marca 2019, 13:37Irracja do­dał no­wy tek­st Mojemu po­wodo­wi do życia...  

3 marca 2019, 13:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

11 grudnia 2018, 23:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]