Nadzieja - myśli.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 11 tek­stów.

Kiedy się nie wie­rzy na­wet sa­memu so­bie
trud­no jest uwie­rzyć łzom . 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 24 sierpnia 2017, 06:35

"Nadzieja umiera ostatnia'
Mo­ja tyl­ko raz na mnie spoj­rzała i po­pełniła samobójstwo" 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 sierpnia 2017, 16:58

akacje

jest ta­ki dziw­ny ogród
za fur­tką zapomnienia
to tu­taj niebies­ki bluszcz
op­la­ta wspom­nień drzewa

na kwitnących nadziejach
osiadł pud­ro­wy róż
i dro­bin­ka­mi szczęścia
osiada na powiekach

gdy kiedyś zniknę na dłużej
z twoich niebies­kich snów
pod jed­nym z ta­kich drzew
będę na ciebie czekać 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 15 lipca 2017, 10:06

Człowiek jest jak chleb
gdy dob­rym słowem wspiera...
nie poniewiera. 

haiku
zebrał 105 fiszek • 26 września 2012, 08:11

A te­raz gdy przyj­dzie mi do głowy myśl,że wszys­tko co było minęło bezpowrotnie...

usiądę spo­koj­nie i pocze­kam,aż znów sta­nie się "coś" co te­mu wszys­tkiemu zaprzecza... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 18 maja 2012, 15:04

Marze­nia spełnione, to te za­pięte na os­tatni guzik. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 maja 2012, 18:31

War­tość człowieka ok­reśla między in­ny­mi to 
na ile można mu zaufać.

Wiara plus God­ność da­je Wiarygodność. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 25 października 2011, 16:29

Śnię o miej­scu, w którym spot­kam Cię jeszcze raz.
Jest także je­den dzień, o którym śnię - dzień, w którym zatęsknisz... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 24 stycznia 2011, 23:21

Przy­wiąza­ny do krzesła nar­ko­man na głodzie, przed którym położono wo­reczek z heroiną.
Tak się czuję, gdy jes­teś daleko. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 11 stycznia 2011, 01:22

Słyszę jak wiatr wy­powiada imię two­je, słyszę jak drgające sreb­rem z przes­tworzy słowa, płyną echem two­jego głosu. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 11 stycznia 2011, 01:06
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Adnachiel

Użytkownicy
H I J
Aktywność

19 maja 2019, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 10:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 08:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:26Irracja do­dał no­wy tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

12 kwietnia 2019, 21:16knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

3 marca 2019, 13:37Irracja do­dał no­wy tek­st Mojemu po­wodo­wi do życia...  

3 marca 2019, 13:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

11 grudnia 2018, 23:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]