na długie wieczory

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 70 tek­stów.

Pie­chur i Jeżyk

Pie­chur gdy wdepnął na minę – jeżyk,
W jed­nej chwi­li zęby wyszczerzył
Do os­tatniej fotki,
Jak­by wyg­rał w totku;
Po­machał nóżka­mi i już nie żył. 

limeryk
zebrał 39 fiszek • 21 maja 2014, 12:36

Znaleźne

Zo­rien­to­wana na ptaszki
cnotę trzy­mała w klatce
na wszel­ki wy­padek, gdy­by
któryś zna­lazł klucz. 

fraszka
zebrała 62 fiszki • 14 maja 2014, 23:59

Wal­ka o Życie Jerzyka

Na Sy­berii żołnierz Jerzyk
Miał chwi­lowy je­lit nieżyt.
Kap­ral na brzucha bóle
Ap­li­kował śnieżne ku­le - 
Ku­li Jerzyk nie przeżył. 

limeryk
zebrał 43 fiszki • 17 maja 2014, 09:39

Two like us

Życie można porównać do wo­dos­pa­du, np. ta­ki Niaga­ra, można podzi­wiać z jed­nej stro­ny, lub poczuć je­go żywioł z dru­giej, co nie wyk­lucza obu. Różni­ce są przy źródle. 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 12 maja 2014, 00:18

Dziur­ka w Czasie

W sa­nato­rium je­den rencista
Grając z eme­rytką Asią w wis­ta
Przez dziurkę w czasie
Chciał z Asią na basen
Lecz przysnął i dziur­ka przyschła. 

limeryk
zebrał 47 fiszek • 10 maja 2014, 09:08

Strachli­we Zderzenie

W Górnym Ty­becie jak
Ze strachu padł na wznak
I trząsł się jak osika
Aż czoło obsikał
Jak wpadł na Ma­de In Chi­na truck. 

limeryk
zebrał 41 fiszek • 12 maja 2014, 09:11

Leśne runo

Pan szczy­gieł - la­su ozdoba
srokę - łasą na cudze błyskotki
so­bie upodobał
na naj­wyższym drze­wie so­bie siadywali
tre­le mo­rele wyśpiewywali
te­mu przyglądała się je­go dru­ga połowa
- pod­piłować tą gałąź czy nie ? Nie! jes­tem
za mądra na to głowa!
Czar­ne myśli, smut­ne pióra sro­ka wyniuchała
a że os­try miała dziób, to szczygłową
- zadziobała.
Zdu­miał się pan szczy­gieł zraniony
zab­rał swo­je błys­kotki i sfrunął z gałęzi onej. 

fraszka
zebrała 78 fiszek • 12 maja 2014, 19:20

Ku­rier Putina

Dziura­mi szwaj­car­skiego se­ra
Ku­rier Pu­tina się przedziera
Od Alp do Ber­na
Z nim psi­na wier­na
Zwąchać re­cep­turę Mil­ki Petit-Bera. 

limeryk
zebrał 48 fiszek • 7 maja 2014, 15:10

Guzikara

Trzy­mała moc­no rękami
siała miętę między połami
płaszcza
już chciała go przyszyć do piersi
a on pa­sował do in­nej dziurki 

fraszka
zebrała 79 fiszek • 6 maja 2014, 01:42

strach?

Boję się jut­ra. Boję się, że nie będę wys­tar­czająco mądra, wys­tar­czająco za­baw­na, wys­tar­czająco ład­na. Po pros­tu nie wys­tar­czająco dob­ra. Boję się po­pełnionych błędów, a jeszcze bar­dziej niewy­korzys­ta­nych szans. Dnia, w którym oprócz [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 10 fiszek • 25 kwietnia 2014, 22:35
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Julkaa

Użytkownicy
F G H
Aktywność