Myśli bezcenne

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1533 tek­sty.

Ludzie pną się w górę nie wiedząc jak wygląda dół. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 lutego 2018, 20:41

Nie ma gor­sze­go bólu, kiedy nag­le pod wpływem ja­kiejś sytuacji,
sta­jesz się kimś, ko­go nie chciałbyś nig­dy w so­bie poznać. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 stycznia 2018, 09:08

Dopóki nie doświad­czysz światłości, nie wiesz, że żyłeś w ciemności. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 stycznia 2018, 11:33

Kto zna­lazł przy­jaciela, ten skarb zna­lazł!
Kto zna­lazł Je­zusa, Je­zus go znalazł! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 stycznia 2018, 10:15

Światłem od­garniaj czar­ne myśli. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 30 stycznia 2018, 10:56

Życie to nie tyl­ko czas , który prze­mija, ale to co roz­pa­la nasze ser­ca i nig­dy nie wygasa. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 września 2016, 01:12

... miłość bez to­leran­cji to zwykła tyrania...


in­sp. fyrfle... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 stycznia 2018, 20:33

Up­rzedze­nia pot­ra­fią być tak głębo­kie, że zak­ryć mogą całego człowieka. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 stycznia 2018, 11:43

Im mniej ci się wy­daje, na tym więcej cię stać. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 6 stycznia 2018, 11:51

Nadzieja choć wątła tli się jeszcze w ser­cu. Bo z "No­wym" wszys­tko wy­daje się być możliwe. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 stycznia 2018, 00:30
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

lajajaj

Użytkownicy
M N O
Aktywność

15 lutego 2018, 22:06Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 lutego 2018, 21:52Naja sko­men­to­wał tek­st Na Wa­len­tynki naj­lep­szy hu­mor, [...]

14 lutego 2018, 21:51Naja sko­men­to­wał tek­st Miłosne ig­raszki, ru­baszne fraszki, [...]

14 lutego 2018, 21:49Naja sko­men­to­wał tek­st Drogie To­warzyszki i wiel­ce [...]

14 lutego 2018, 20:55Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

14 lutego 2018, 20:46Naja sko­men­to­wał tek­st Na Wa­len­tynki naj­lep­szy hu­mor, [...]

14 lutego 2018, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st stworzenie

14 lutego 2018, 20:44Naja sko­men­to­wał tek­st Jak mar­co­we mig­dały

14 lutego 2018, 20:40Naja sko­men­to­wał tek­st Można mnie za­giąć ale [...]

14 lutego 2018, 20:37Naja sko­men­to­wał tek­st Doceń świat aby on [...]