Myśli bezcenne

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1555 tek­stów.

Praw­da to ar­cydzieło. Bro­ni się sa­ma, w zderze­niu z ludźmi, którzy pot­ra­fią ją zinterpretować. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 listopada 2018, 14:57

ludzie ma­li rzad­ko się pochylają 

myśl
zebrała 15 fiszek • 21 października 2018, 20:25

Pra­ca mo­tywu­je do lenistwa. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 14 września 2018, 18:46

Naj­częściej przychodzi nam żyć w teorii i umierać w praktyce. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 września 2018, 08:24

Na­wyk, nad którym dziś pra­cujesz, będzie jut­ro pra­cował nad Tobą. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 września 2018, 11:07

Wychodząc człowieko­wi nap­rze­ciw, nie zas­ta­wiaj mu drogi. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 26 sierpnia 2018, 06:23

Każde­go dnia widzę ludzi, którym tak bar­dzo się nie chce ...
Spra­wia to, że mi chce się jeszcze bar­dziej i tak bar­dzo się cieszę, że jes­tem sobą ... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 sierpnia 2018, 07:49

Przez dziurkę od klucza można nieraz zo­baczyć więcej niż przez ok­no na świat. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 19 sierpnia 2018, 05:51

Życie spadło mi os­tatnio pod no­gi.
Nie wiem ko­mu wy­padło, ale pod­niosłem je i ani mi się śni go wypuszczać! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 sierpnia 2018, 13:46

Świat nie skry­wa ta­jem­nic, to ludzie nie chcą z nim rozmawiać. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 8 sierpnia 2018, 20:06
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

MyArczi

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 01:16Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 listopada 2018, 22:31Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 listopada 2018, 09:41Naja sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

11 listopada 2018, 22:25Naja sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

11 listopada 2018, 22:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 22:08Naja sko­men­to­wał tek­st Gu­biąc się szu­kamy [...]

11 listopada 2018, 22:04Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

11 listopada 2018, 21:52Cris sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 13:54Naja sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]