Myśli

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 191 tek­stów.

Smut­ne to cza­sy kiedy człowiek, człowieko­wi nieczłowiekiem... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 stycznia 2019, 10:56

Gdy nie ma się lus­tra, pi­je się do innych.

win­ni ludzie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 stycznia 2019, 19:27

Perła

Złapałem Twoją łzę
W ot­chłań mo­jej duszy
Z zim­na stała się
Sop­lem lodu
Upadła w mo­je serce
Drażniąc je delikatnie
Jak piasek małże
Otoczyłem ją miłością
Ciepłym ko­konem
I stała się piękną perłą
Naj­cenniej­szą jaką mam 

erotyk
zebrał 35 fiszek • 14 października 2015, 22:45

Bądźmy ramą, aby in­ni czu­li , że ich otaczamy... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 września 2015, 15:42

człowie­czy brat
nie miał in­ne­go wyjścia
by ślep­com otworzyć
serca
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 grudnia 2018, 19:42

Uniesie nas wiatr
Tańczyć będziemy wśród fal
Udając wiatr

13.01.2019


றiℓℓ...

Odtwórz  

haiku
zebrał 3 fiszki • 13 stycznia 2019, 19:28

ciało starze­je się by doj­rzeć mogła dusza 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 stycznia 2019, 19:57

Nie sznuruj ust

Z cyk­lu (perły z lamusa)

Jes­tem za gadką
la­bi­ryn­tem słów
ot­wieram drogę
by złapać nić

porozumienia

Lu­bię milczeć
wspierać słowo
głaszcząc us­ta
od­dechem

za­gadką jesteś? 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 stycznia 2019, 20:53

Ludzie cię roz­liczą na­wet z po­racho­wanych kości. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 grudnia 2018, 20:59

* * *

drzazgą w oku jesteś

naj­gorętszym
przewinieniem


żółte prześcieradła
wiją się
jak węże


bez opamiętania 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 grudnia 2018, 12:49
Pozostałe zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

16 stycznia 2019, 13:03kati75 sko­men­to­wał tek­st Smutne to cza­sy kiedy [...]

16 stycznia 2019, 12:50kati75 sko­men­to­wał tek­st bo nie każdy jest [...]

15 stycznia 2019, 09:48kati75 sko­men­to­wał tek­st Nikt nie jest na [...]

15 stycznia 2019, 08:39kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 19:14yestem sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 18:34Fallina sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 13:19kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 13:16Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 12:57kati75 sko­men­to­wał tek­st Jak kos­tka lo­du Rozpływasz się [...]