Myśli

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 182 tek­sty.

* * *

drzazgą w oku jesteś

naj­gorętszym
przewinieniem


żółte prześcieradła
wiją się
jak węże


bez opamiętania 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 grudnia 2018, 12:49

dlacze­go świat tak bogaty
nie może upo­rać się z głodem?

na­karm głod­nych i daj pić spragnionym
a przes­taną cię słuchać...
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 listopada 2018, 13:13

Jeszcze Pol­ska nie zginęła,
Kiedy My żyjemy...

Na­wet jak weźmiemy sie za ba­ry o miedzę,
to po­damy dłoń pot­rze­bujące­mu sąsiadowi,
skrzyk­niemy kiedy trze­ba po­magać lub bronić.

Jest w nas znacznie więcej od­wa­gi, bra­ter­stwa, miłości, niż gdziekol­wiek in­dziej na świecie...

Za Niepod­ległą !!! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 listopada 2018, 21:00

Gu­biąc się szu­kamy wyjścia, cza­sem to wychodzi na dobre.

Krys­ty­na A.Sz. 11.11.2018r. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 listopada 2018, 21:49

Do wszys­tkiego można się przy­wiązać, na­wet do życia.

krótka smycz. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 listopada 2018, 20:17

Be­zin­te­re­sow­ność, te­go naj­bar­dziej bra­ku­je w dzi­siej­szych cza­sach, na­wet za uśmiech żądają zapłaty... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 30 maja 2013, 20:45

Jeśli upat­ru­jesz sen­su życia w dru­giej is­to­cie, znak to pew­ny, że al­bo nig­dy sen­su nie zna­lazłeś, al­bo go za­gubiłeś.

Amelia 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 listopada 2018, 20:51

słowa są tyl­ko his­to­rią myśli
jej za­pisem
cza­sami niepełnym
pochop­nym
niep­raw­dzi­wym
al­bo przeterminowanym
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 listopada 2018, 01:10

Noc spi­ja smak snów,
wprost z księżyco­wych ust,
sreb­rzący się chłód. 

haiku
zebrał 10 fiszek • 4 listopada 2018, 17:30

Upi­jam się życiem za­nurzo­nym w śmierci.

win­ny czas. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 listopada 2018, 21:40
Pozostałe zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

wczoraj, 13:24IKON sko­men­to­wał tek­st Jak prze(żyć)Święta

wczoraj, 13:02kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie można być cały [...]

wczoraj, 13:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie można być cały [...]

wczoraj, 12:37kati75 sko­men­to­wał tek­st Staliśmy się ludźmi, ale [...]

wczoraj, 12:36kati75 do­dał no­wy tek­st Jak prze(żyć)Święta

14 grudnia 2018, 11:58kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

14 grudnia 2018, 11:52kati75 sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

14 grudnia 2018, 11:47kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

14 grudnia 2018, 11:31kati75 sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

14 grudnia 2018, 11:26kati75 sko­men­to­wał tek­st modlę się o wiatr gdy [...]