Myśli

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 205 tek­stów.

The End ...

Odtwórz
(...) gra, gdzie nikt nas nie może zna­leźć
- ut­knęłam tu w mo­jej skórze - na uli­cach jest cicho wy­ciszam swo­je myśli - znaj­duję swo­je sto­py, dłonie - mi­goczę przy­bierając in­ny kształt - szept... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 czerwca 2019, 01:31

Czas wyżłabia wspom­nienia tworząc blizny.

tęsknię. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 maja 2019, 22:52

Zain­te­reso­wanie rodzi zain­te­reso­wanie.
Mil­cze­nie, mi­mo wo­li wy­powiada głośne- tak!.

Krys­ty­na A.Sz. 13.05.2019r. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 maja 2019, 08:09

Gdzie obojętność cegły no­si, tam niena­wiść mu­ry stawia. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 12 maja 2019, 19:35

pisani

mil­czy­my słyszalnie
od szep­tu myśli
po wyżyny bólu

w nas zapisani
sze­leści­my milczeniem
zmięte kartki 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 29 kwietnia 2016, 00:19

tel. od x

od­rzu­cając resztę dumy
jeszcze raz
dzwo­nisz do piekła
i w słuchaw­ce słyszysz śmiech
mówisz że śniło ci się że nie żyję
prze­mil­czam że to i mój sen

stało się tak wiele
a ja wciąż nie pot­ra­fię zna­leźć słów
aby cię zaskoczyć

i tyl­ko milczenie
- jest sil­niej­sze od ciebie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 marca 2019, 21:25

Niebo ru­miane się tu­li do ziemi stroj­nej ziele­nią, słowik szu­ka nat­chnienia przy świer­szczy per­kusji i dom, w którym wios­na roz­kwi­ta w każdej se­kun­dzie cza­su. Kto wy­myślił, że ma być ok­ropny i straszny? Ja tak widzę ko­niec świata.

Jed­ne­mu smut­ne­mu sercu.
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 19 stycznia 2011, 02:59

Gdy życie po­rachu­je ci kości, rachu­nek na­bija się sam.

spłaty czas. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 marca 2019, 11:00

***

nie pot­ra­fię odejść od ludzi którzy daw­no odeszli
nie umiem mil­czeć o tych co za­mil­kli bo tak chcieli
nie mogę za­pom­nieć sta­ruszki płaczącej że o wszys­tkim zapomina

głupi odźwierny
przyt­rzy­muję ot­warte drzwi za tymi
którzy umiera­li oknami

mówię że prze­cież poezja 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 marca 2019, 14:29

Miłość to sztu­ka niemie­szcząca się w ramach.

ciężko oko zawiesić. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 lutego 2019, 23:31
Pozostałe zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 22:48kati75 sko­men­to­wał tek­st Buduj szczęście na moc­nych [...]

wczoraj, 22:45kati75 sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:44ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:43kati75 sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:41kati75 sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]