Myśli

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 136 tek­stów.

Nawet noc nie zawsze była jego domem

Spoj­rzał na świat pod sobą,
choć w od­bi­ciu mętnym, uno­sił się tuż przy ziemi, nad wodą,
bez wiary sta­wiał swo­je kro­ki.

Wszys­tkie brzmiały jak echo, jak świata niesłyszal­ne wy­roki,
lecz szedł przez czerń [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 lipca 2018, 20:30

Zło nie jest cieniem dobra.
Jest cieniem człowieka. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 czerwca 2016, 14:14

Każda woj­na ma tyl­ko jed­ne­go zwy­cięzcę: diabła. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 lipca 2018, 12:17

w ramionach

coś chro­ni mnie przed twoją dłonią

- czym otacza co szep­cze we śnie
kłamie czy budzi niepokój
by po­zos­ta­wić mnie
sobie
- słowo bez ust

w bez­mier­nym naczyniu
wy­pełnionym kroplą
miłości 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 lipca 2018, 18:17

cisza

uz­na­li że nie istniejesz
bo czy mogłeś się pomylić
gasząc światło poranka
bez żadnego
przepraszam?
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 lipca 2018, 20:16

Czas się ukłonił
przykląkł - os­tatni już raz
pod sze­les­tem gwiazd. 

haiku
zebrał 11 fiszek • 3 lipca 2018, 21:17

Urodziny

Cichutko
pal­ca­mi czasu
od­liczam zmarszczki
na płótnie twarzy

Liczę sny niespełnione
i uśmie­chy bliskich

Za­mykam oczy
moc­no zdmuchując
świe­czki na tor­cie
przyszłośći

Ko­lej­ne marze­nie
umieszczam
w skar­bcu serca

Może kiedyś się ziści.... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 czerwca 2018, 13:28

"Ocean życia"

"Ocean życia"jak to pięknie brzmi,
chy­ba nie pot­ra­fię tam dopłynąć sam.
Z tobą wiem że mogę wiele ,
być może wszys­tko ,
marzę by być przy to­bie blisko.

3 mar 2015 18:32


றiℓℓ... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 lipca 2018, 14:35

schwy­tali sąsiada
mo­je sios­try i bracia

sza­motał się
kiedy ktoś od­gryzł mu nogę

wrzeszczał w konwulsjach
gdy przeg­ry­zano mu szyję

zak­rwa­wione twarze zap­raszały mnie
do wspólnej uczty

jak wytłumaczyć im
że nie jes­tem głodny?
że wolę zjeść jabłko?
że jestem
z in­nej planety?
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 czerwca 2018, 18:31

Współczes­ny człowiek jest mie­szkańcem pus­ty­ni pełnej ludzi.

Amelia 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 czerwca 2018, 09:28
Pozostałe zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

13 lipca 2018, 10:41.Rodia sko­men­to­wał tek­st Przed świ­tem

13 lipca 2018, 10:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st Przed świ­tem

13 lipca 2018, 10:19carolyna sko­men­to­wał tek­st Przed świ­tem

13 lipca 2018, 10:01kati75 do­dał no­wy tek­st Przed świ­tem

11 lipca 2018, 21:57yestem sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia

11 lipca 2018, 11:23kati75 sko­men­to­wał tek­st Uwikłani w[sieci]

11 lipca 2018, 11:17kati75 sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia

11 lipca 2018, 09:30Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Uwikłani w[sieci]

11 lipca 2018, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia

10 lipca 2018, 11:40kati75 do­dał no­wy tek­st Małe szczęścia