Myśli

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 156 tek­stów.

Sta­ram się z tym żyć, lecz umierać nie potrafię. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 19:08

Szczęśli­wi którzy idą własną drogą...,

Krys­ty­na A.Sz. 20.09.2018r.
in­spi­rac­ja szpiek 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 września 2018, 21:34

Upadły kłosy,
a mgla krwi nie doj­rzała,
skryła - postój dusz. 

haiku
zebrał 7 fiszek • 30 sierpnia 2018, 17:52

nie da się żyć bez miłości
po­kochałem swo­je porażki
blizny
ułomności

po­noć trze­ba póki trwa

to co się ma
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 września 2018, 15:30

Jeśli chcesz być szczęśli­wy, słuchaj głosu ser­ca, nie ludzi wokół. 

aforyzm
zebrał 27 fiszek • 22 lipca 2013, 11:25

za­wiła wiel­kość względności
z wiel­kim hu­kiem spa­dają najmniejsi
ci wiel­cy od­chodzą na palcach
bez fan­far i sztuczności ogni
w zapomnieniu
o wodzie i chłodzie
i tyl­ko wiatr czasu
nie­chcący odkrywa
bez­cennie be­zimien­ne kości
dla jed­nej słonej kropli
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 sierpnia 2018, 09:52

pięć krop­li deszczu
spadło na mo­je okno
małe brylanty 

haiku
zebrał 6 fiszek • 27 sierpnia 2018, 06:42

To Jest Tytuł.

Kamieniu
two­ja wina
żeś głazem się stał

Ka­zali ci wie­rzyć w pro­mień deszczu
co na­wilży twar­de ciało
w kroplę słońca
co spa­li do cna

Pochwal się
nie widziałeś w życiu spa­lone­go kamienia
lecz co ka­mień widzieć może?

Kiełkujące ziar­nko trawy
łanię, co os­ku­bie ją z apetytem
lwa...

Ale głaz
nicze­go bać się nie musi.

I żyć też
nie musi. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 sierpnia 2018, 10:41

mayday

py­tasz mnie
co właściwie
ty­le lat przy to­bie mnie trzyma

na­wet nie wiesz
ile ra­zy zły wiatr
szar­pał li­ny i wy­rywał ster

czasem
stoję twar­do na lądzie
in­nym ra­zem zu­pełnie odpływam

ale trwam jak la­tar­nia we mgle
byś powracał
z zam­knięty­mi oczyma

bo gdzie ja
tam jest twój brzeg 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 22 sierpnia 2018, 06:16

Samotność

Są ta­cy, którzy nie mają nikogo
Błąkają się sa­mi przez życie
Za­topieni w sa­mot­ności głębię
Niez­na­ne im jest wspólne bycie

Tęsknią, pragną, chcieliby
Nie mogą lub nie potrafią
Kiedy nadzieja się zjawia
Cho­wają się zalęknieni

Być ra­zem, to sztuka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 21 stycznia 2015, 20:40
Pozostałe zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

wczoraj, 17:35yestem sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

wczoraj, 13:22Gaia sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

wczoraj, 12:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

wczoraj, 12:14szpiek sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

wczoraj, 12:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

wczoraj, 11:52szpiek sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

wczoraj, 11:49kati75 sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 11:32kati75 sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

wczoraj, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]