myśli

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 326 tek­stów.

Ludzie stra­ty wyol­brzy­miają a zys­ki minimalizują... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 lutego 2015, 19:19

Wra­cając z piekła uza­leżnienia, zbyt szyb­ko człowiek chciałby stać się dla in­nych wszys­tko­wiedzącym aniołem… za­pomi­nając, że trzeźwość to tyl­ko jed­no skrzydło zaś dru­gie to pokora… 

aforyzm
zebrał 40 fiszek • 28 stycznia 2015, 13:54

Od­rzu­conych naj­chętniej przyj­mu­je papier... 

aforyzm
zebrał 56 fiszek • 19 lutego 2015, 09:53

Naj­wyższa po­ra so­bie uświado­mić, że to nie czas sta­je w miej­scu gdy wyłączasz ze­garek, tyl­ko two­je życie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 grudnia 2014, 01:03

Od bólu nie­szczęśli­wej miłości, można uciec w pracę, ale po­maga to tyl­ko zmęczyć cialo, a nie uz­dro­wić umysł. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 stycznia 2015, 16:44

szczęście omi­ja tych, którzy w nie wątpią 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 stycznia 2015, 17:03

Nie można wrócić
gdy się odeszło
bezpowrotnie 

aforyzm
zebrał 32 fiszki • 9 grudnia 2014, 14:19

Cen­ne, stra­cone mi­nuty nad­ra­biam sekundami. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 9 grudnia 2014, 17:20

Nie ma człowieka tak sil­ne­go, który ko­lan przed Bo­giem nie zeg­nie, kiedy czas przyjdzie.
By­wa, że naj­pierw mu­si głowę pochy­lić przed dru­gim człowiekiem. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 2 października 2012, 23:58

Ko­biecie zaw­sze ustępuję pierwszeństwa.
W kompromisach.

;)) 

myśl
zebrała 97 fiszek • 4 października 2012, 00:14
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Voyage

Użytkownicy
B C D
Aktywność

15 września 2015, 17:54nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Uprzedzenie - błąd na [...]

15 września 2015, 17:49Voyage sko­men­to­wał tek­st Uprzedzenie - błąd na [...]

10 maja 2015, 22:51Coniglietta do­dał no­wy tek­st Prawa są zmien­ne, za­sady [...]

25 kwietnia 2015, 20:20Coniglietta do­dał no­wy tek­st W niewo­li przyz­wycza­jeń za­myka­my [...]

25 kwietnia 2015, 20:19Coniglietta sko­men­to­wał tek­st Pozwólmy zak­witnąć naszym marze­niom, Niech [...]

23 kwietnia 2015, 19:13mill sko­men­to­wał tek­st Pozwólmy zak­witnąć naszym marze­niom, Niech [...]

19 kwietnia 2015, 23:18Coniglietta do­dał no­wy tek­st Pozwólmy zak­witnąć naszym marze­niom, Niech [...]

6 kwietnia 2015, 12:55Coniglietta do­dał no­wy tek­st Dobrze jest po­kony­wać włas­ne [...]

21 marca 2015, 23:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Uprzedzenie - błąd na [...]

21 marca 2015, 22:18Coniglietta do­dał no­wy tek­st Uprzedzenie - błąd na [...]