myśli

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 165 tek­stów.

Niena­widzę Cię za to, że jesteś. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 maja 2013, 14:15

- Boję się! co to było?! duchy? potwory?
- Gorzej... - ludzie. 

aforyzm dnia z 3 lutego 2010 roku
zebrał 240 fiszek • 2 lutego 2010, 18:27

- Obiecałeś, że wrócisz przed dziesiąta. Przez ciebie umierałam ze strachu.
- To tyl­ko siedem minut.
- Chciałbyś umierać przez siedem mi­nut ?

* opis na Ga­du Ga­du mo­jej koleżanki. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 14 lutego 2010, 12:37

-Myślałeś kiedyś, żeby znów to zrobić?
-Tak, bar­dzo często...
-Więc cze­mu nie zrobiłeś?
-Bo raz w życiu wys­tar­czy. Umiera­nie wca­le nie jest rzeczą jaką chce się powtórzyć. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 26 grudnia 2009, 22:00

- Jesteś?
- Zawsze. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 12 stycznia 2011, 18:18

Nie wiem co czuł Adam, kiedy stra­cił Ewę, ale po­dej­rze­wam, że Bóg pier­wszy raz zo­baczył tak smut­ny widok. 

myśl dnia z 18 maja 2013 roku
zebrała 210 fiszek • 19 października 2010, 16:55

Le­piej kochać, a po­tem płakać. Następna bzdu­ra. Wie­rzcie mi, wca­le nie le­piej. Nie po­kazuj­cie mi ra­ju, żeby po­tem go spalić. 

cytat dnia z 16 maja 2013 roku
zebrał 95 fiszek

i na­wet jeśli nie ro­zumiesz
nie przeszkadzaj
żyć 

myśl
zebrała 200 fiszek • 25 marca 2013, 20:14

Na­wet kiedy jes­teś po­za za­sięgiem mych spojrzeń
wra­cam w nasze miej­sca wyz­naczo­ne czasem
pachnące chle­bem, jak wte­dy, gdy myślą moją byłaś
i stałaś cała w bieli, ta­jem­nicą po­ran­ka i no­cy marzeniem

Na­wet kiedy odpływam w dal sza­rej rzeczywistości
wra­cam do szeptów zielo­nych i rzęs mok­rych od bólu

Za Twą łzę mógłbym zabić

nie py­taj dlaczego... 

myśl
zebrała 281 fiszek • 23 kwietnia 2013, 12:18

Smut­no, gdy resztka­mi złudzeń duszę pod­partą
ro­zum uświado­mić mu­si... że nie było warto.
 

myśl dnia z 11 kwietnia 2013 roku
zebrała 291 fiszek • 5 marca 2011, 08:04
Pozostałe zeszyty
  • 1 – ...

  • 2 – .. 

  • 3 – .. 

  • naj – ...

  • wiersze – ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

R.A.K.

Użytkownicy
J K L
Aktywność

1 lutego 2016, 23:36Homo viator sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:34Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:29katjaa sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:17Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:04katjaa sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:54Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:53Cris sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:43katjaa do­dał no­wy tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

23 stycznia 2016, 13:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Często wychodzę gdzieś w [...]

22 stycznia 2016, 23:17PrestonX sko­men­to­wał tek­st Często wychodzę gdzieś w [...]