Myślę, że te tak myślę.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 9 tek­stów.

Zaz­drość nie kon­tro­luje met­ry­ki urodzenia... 

myśl dnia z 15 stycznia 2013 roku
zebrała 94 fiszki • 26 października 2012, 00:14

... wciąż boję się, aby nie przek­roczyć tej cien­kiej gra­nicy, ja­ka jest po­między zaufa­niem a naiwnością... 

myśl
zebrała 175 fiszek • 16 marca 2011, 19:45

Uwie­rzyć w człowieka - znaczy zaufać.
Zaufać - znaczy po­nieść ry­zyko cierpienia... 

aforyzm dnia z 10 czerwca 2013 roku
zebrał 293 fiszki • 3 grudnia 2010, 08:17

Nie pozwól by Twoim kro­kiem kiero­wał ktoś, kto już w Twoim życiu nie istnieje. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 20 listopada 2012, 01:45

Siedzę na se­desie smut­ny i ro­bię kupę,
i chciałbym całe złe myśle­nie wyrzu­cić przez dupę 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 maja 2011, 20:29

Przed wy­bora­mi pra­wie każdy po­lityk jest wrażli­wy na społeczne pot­rze­by. Po wy­borach też, ale bar­dziej na własne. 

aforyzm dnia z 9 września 2011 roku
zebrał 47 fiszek • 3 grudnia 2010, 08:17

Jak cofnąć czas?
Przyłóż ze­garek do lustra. 

myśl
zebrała 133 fiszki • 9 października 2010, 18:21

Praw­da cer­ty­fikat wte­dy dos­ta­je, gdy wiemy coś na pewno…
a nie jak nam się zdaje.
 

aforyzm
zebrał 312 fiszek • 8 stycznia 2011, 07:20

I znów zam­knęłam lek­ko po­wieki,poczułam po­wiew chłod­nej bry­zy,poczułam Twój de­likat­ny do­tyk na mo­jej skórze i us­ta obok moich ust. Znów poczułam i usłyszałam Twój głos. Kochałam te mo­je marze­nia choć po nich zaw­sze za­lewałam się łzami. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 listopada 2010, 22:16
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

madziulekx3

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu