Moje

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1 tek­st.

Prawdziwe szczęście (poprawione)

Szedłem za­tem więc, nie za prędko, nie za wol­no, od­da­lając się. Czułem ruch po­wiet­rza do koła głowy i było mi nieźle, czułem się nieźle, bo nie marzę o wiel­kiej ka­rie­rze, o wiel­kiej przyszłości i żebym tak całe życie miał ka­wałek chle­ba i od cza­su do cza­su jakąś ro­botę i żebym tak całe życie miał zdro­we no­gi i ro­zum, to by była dla mnie wie­czna szczęśliwość. 

opowiadanie • 25 lutego 2011, 12:55
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bazyl

Użytkownicy
A B C
Aktywność

przedwczoraj, 20:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

przedwczoraj, 20:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

przedwczoraj, 07:20Bazyl sko­men­to­wał tek­st wszystko cze­go szu­kasz, jest [...]

przedwczoraj, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st cokolwiek po­siadłeś, właśnie to [...]

przedwczoraj, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st staram się nie myśleć, [...]

przedwczoraj, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak bar­dzo chciałbym być [...]

przedwczoraj, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak

przedwczoraj, 07:17Bazyl sko­men­to­wał tek­st bóg był od zaw­sze, [...]

przedwczoraj, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st ludzi kocha­my za ich [...]

przedwczoraj, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st praw­dzi­wa wiara za­wiera w [...]