Mocne

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 14 tek­stów.

SZUKAM BOGA

Szu­kam Cię wciąż
Bo wierzę że jesteś
Mi­mo że jest pod prąd
I wciąż roz­deptują mnie
Wciąż roz­deptują Cię
Mar­sze w czarnych
Wy­sokich obcasach
Czar­nych racic
Skro­bania żądnych
Czar­nych macic

Gol­go­ta piknikiem
Jak kromkę chle­ba daj

Mi­rosław 23.03.2018r. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 marca 2018, 10:37

Z perspektywy plastikowego siedzenia

Ktoś po­wiesił się na dworcu
na wskazówce zegara
który za­cis­ka si­ne usta
po po­sadzce tarza się mocz
w tu­rec­kiej skórze

Za­padła cisza
między sylwetkami
sza­ra jak ludzkie odbicie
w dep­resję zaplątane

Ko­bieta w po­marańczo­wej kamizelce
znoszo­nej jak sen
ściera z po­sadzki zmęczenie
w oczach obojętność
nosi 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 maja 2015, 00:55

Zmierzch

Zmie­rzch

Widziałem śmierć
Więc wiem jak umrę
Tkan­ki wy­dadzą jęk
Upad­ku me­go ciała
Skóra ma luźna
Na mym szkiele­cie
Zwi­sać będzie
W gry­maśnym geście
Będę pat­rzył z oddali
Wzro­kiem tępym i oder­wa­nym
Wam pok­raczny i wstrętny
Sta­ry i zgrzy­biały
Byście mnie nie żałowali 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 lutego 2015, 13:21

ZADUSZKI

Urodziłaś w płaczu, bólu
owinęłaś w coś, ma­tulu
och, jak pal­ce Cię bo­lały
gdy w le­sie grób mi ko­pały

We mchu, pod brzózką ma­leńką
wyb­rałaś mi miej­sce, ma­teńko
gdy urośnie, jej ko­nary
czu­le będą utu­lały

Sta­wiasz świe­czkę na mo­gile
przy ob­cej przys­ta­niesz chwilę
i miotając się w roz­paczy
jes­teś ze mną, choć inaczej... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 listopada 2014, 20:03

Depresja

Psychot­ro­py
na­malują dla ciebie tęczę
na bla­dym sińcu nieba

przek­rwiony ob­rzęk słońca
przyćmi lęk
wijący się jak prze­cięta dżdżownica
w roz­chy­lonych wargach
bru­nat­nej ziemi

sny stają się szare
niekiedy szczekają
w kryszta­le nieba


jak owa­dy za­topione w bursztynie
za­marłe wro­ny
we­getują na drzewach 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 15 października 2014, 22:18

Żaczywistość zaciskająca zęby

Pan Euge­niusz o od­stających uszach
przep­ra­cował w zakładzie od­no­wy biologicznej
całe życie
zno­jem wyścielone

Mając w pa­mięci ob­raz żony
lał eme­rytom borowinę
w od­byt zmarszczony

Ma­sował jędrne i ob­wisłe biusty
i bicze z gu­mowe­go węża
otyłym serwował
a pod­czas przer­wy przek­li­nał los
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 września 2014, 17:42

Milczymy

W tych wa­gonach wiozą ludzi
do wiel­kiej fab­ry­ki czekolady
wyją psy

Człowiek o niezmąco­nej twarzy
z ko­loro­wym pej­czem w ręce
będzie prze­ganiać żywy towar
do si­losów błyszczących w blas­ku słońca

Ktoś zakręci wielką machiną
z ko­minów buchnie ogień
i będą mod­liły się star­sze kobiety
z drżący­mi różańca­mi w dłoniach

Nieposłuszni posłużą ja­ko komponent
do wyp­ro­duko­wania słodyczy
życie zwi­nie się zlęknione
przez zak­ra­towa­ne ok­no w łaźni
ktoś będzie krzyczeć

Pomocy

W pob­liżu wi­rują wrony 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 13 czerwca 2014, 08:16

Tango prokreacyjne

Na łóżku
w hal­ce czer­wo­nej jak krew
w pożądaniu
jak ro­bak w róży
pulsujesz

Ta po­roz­rzu­cana bielizna
z ny­lono­wych wspomnień
nie ma to jak życie
gdy leżysz
z chłepcącym - jak ry­ba po­wiet­rze - łonem 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 21 maja 2014, 11:43

Wiersz prawdziwy dla hetery Anki

W szczycie
kryło cię sześciu mężczyzn
a w tym milicjanci
z błękit­ny­mi pałami

Na Gar­ncar­skiej de­wizo­wych gości
przyjmowałaś
dziesiątkami

Nie żałowałaś galaretek
ani filcu
na łonie ubi­tym
jak kle­pis­ko w stodole
i mi­jałaś się z życia sensem
a święty z obrazu
trzy­mał się za głowę

Po wszys­tkim przeciąg
ba­wił się schyłkiem koronki
w two­jej bieliźnie
i nie było sen­su da­lej żyć
puściłaś gaz
skrzy­wiona psychicznie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 15 kwietnia 2014, 15:54

Dywan ze zmarszczkami na czole

Jaś za­cis­ka zęby
uderza w dy­wan na trzepaku
z które­go wy­padają roztocza
na pożar­cie wiatru

Ja­sio ma dzieciństwo gorzkie
i pat­rzy na ok­no co chwilę
a z ok­na przygląda się mu matka
prze­pitą twarzą z wiel­kim limem

W do­mu me­lina i przemoc
stąd Jaś tak się wyżywa
całą niena­wiść zos­ta­wia w dywanie
który z bólu się zwija

Chłopak ma znoszo­ny golf
a mat­ka w ok­nie pa­li papierosa
na niebie wi­ruje sta­do wron
bo to podła - ro­ku - pora 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 20 marca 2014, 21:20
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marka

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 22:08Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 21:59Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:51Naja sko­men­to­wał tek­st jeśli

wczoraj, 21:49Naja sko­men­to­wał tek­st Walentynki

wczoraj, 21:24Naja sko­men­to­wał tek­st F63,9 dotkniętym tą jed­nos­tką cho­robową [...]

wczoraj, 21:06Naja sko­men­to­wał tek­st Myśl dnia: Kochaj się z [...]

wczoraj, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st F63,9 dotkniętym tą jed­nos­tką cho­robową [...]

wczoraj, 20:53Naja sko­men­to­wał tek­st Jak do sta­rej, doj­dzie [...]

wczoraj, 20:52Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

wczoraj, 20:49Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.