Miłość - wiersze.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 20 tek­stów.

***

szep­ty za­wie­szo­ne w powietrzu
po­liczek przy policzku
og­rze­wany ciepłym oddechem

otu­lona sil­nym ramieniem
ciało ob­la­ne rumieniem
upij się mym zapachem
za­nurz twarz w mych włosach
prze­pełnij sub­telnie
ciało sprag­nione pieszczotą
Miłością i pożądaniem

ocza­ruj jeszcze raz
przy pełni gwiazd

Kocha­nemu ...N .ღ

16.07.2017
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 18 lipca 2017, 13:23

* * *

po­rusze­nie ser­ca
wśród ko­loro­wych świateł
do­tyk ust
dzi­kiej na­miętności

emoc­jo­nal­ny spacer
po mnie
do podniecenia 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 lipca 2017, 15:12

Nie nazwał mnie piękną

było we mnie zbyt wiele
brzyd­kich rzeczy

w których chciał
tak bar­dzo się zaczytać 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 lipca 2017, 00:30

***

Nie ma w To­bie miejsc
których bym
nie kochała
tak sa­mo nie ma 
we mnie miejsc
niewy­pełnionych Tobą

Kocha­nemu ...N ..ღ

14.05.2017
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 lipca 2017, 13:16

Nuty słów

Nu­ty me­lodii kochania
Piórem wie­cznym spi­sane.
W zeszy­cie do nut
Klek­sy chwil
Z kałamarza wychla­pane.

Czar­no białe klawisze
Wy­bijają dźwięki dni.
Stru­ny szarpane
Przy ser­cu strojone..

I piosen­ki szep­ty nies­kończo­ne.
Duszy re­zonans echem je niesie
W ser­ca wyb­rzmienie.

Płyną me­lodie każde­mu inne.
Klucze do serca
I tak­ty zwinne.

Szepty... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 lipca 2017, 17:51

paź królowej

jest ja­kaś kruchość w nas
którą tak łat­wo dotknąć
mi­mo że trud­no uchwycić
a po­tem ująć ją w dłonie

słyszę jak bi­je ci serce
lecz pod nim coś mu­si być

jak mo­tyl co roz­wi­nie skrzydła
gdy życia me­lodia umilknie

a te­raz tłucze się w nas
wszys­tki­mi bar­wa­mi tęczy
na klucz niedo­wiar­stwa zamknięty
w codzien­ności kokonie

inspiracja:
Adnachiel
 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 12 lipca 2017, 09:48

Dedykacja

de­dykuję ci siebie
umysł duszę ciało
weź wszystko
aby nic
dla nienawiści
nie zostało 

erotyk
zebrał 10 fiszek • 11 października 2015, 11:45

Rozpostarta w cieniu nocy

co może po mnie zostać
prócz wy­razów twarzy
które tak często przywdziewasz
gdy znikam

za ho­ryzon­tem tłukę lustra*
w smak bolącej tęskno­ty **
by przetrwać

o niebo dłużejpowt. * za sand
powt. ** za Paladinem
 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 15 października 2012, 15:17

Przed śniadaniem...

za­mień się proszę
w dos­ko­nałą sub­telność
cichym poz­na­waniem
gra­nic mo­jego ciała

w smak uko­jenia
zmień mo­je sza­leństwo
gdy dłonie krzyczą
prag­nieniem oddania

i kochaj mnie…

ka­wa jeszcze pocze­ka
niech pa­ruje esen­cjo­nal­nie
przek­roczy­my jeszcze gra­nice
por­ce­lano­wej fi­liżan­ki

bo zaw­sze…
jest dob­ry czas na śniadanie
ale te­raz mnie kochaj…
lu­bisz prze­cież ta­kie poranki 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 2 października 2012, 19:34
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

ciche myśli

Użytkownicy
H I J
Aktywność

19 maja 2019, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 10:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 08:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:26Irracja do­dał no­wy tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

12 kwietnia 2019, 21:16knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

3 marca 2019, 13:37Irracja do­dał no­wy tek­st Mojemu po­wodo­wi do życia...  

3 marca 2019, 13:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

11 grudnia 2018, 23:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]