Miłość - opowiadania.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 3 tek­sty.

Ostatni zapis w notesiku

Siedzę ga­piąc się w ok­no i myślę o tym co jest te­raz, o tym co było kiedyś i o tym, co Ty byś zro­biła na moim miej­scu. To wszys­tko jest dziw­ne. Radzę [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 9 maja 2012, 14:33

Są chwi­le w których, boję się swoich myśli i pragnień.....

Nie po­win­nam myśleć o Tobie
Nie po­win­nam pragnąć Two­jego dotyku

I cza­sami prze­raża mnie świado­mość, że nie po­win­nam być z nim sko­ro ro­bię wszys­tko by choć na chwilę Cię zobaczyć.....

- sunpati 

myśl
zebrała 27 fiszek • 3 stycznia 2010, 23:28

Przychodzi do mnie cza­sem ta­kie dziw­ne uczu­cie. Nig­dy się nie przed­sta­wi, ani nie po­wie po co przyszło. Przychodzi zaw­sze, kiedy Ciebie nie ma. Bez py­tania wsiąka we mnie i ścis­ka od środka. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 32 fiszki • 24 lutego 2010, 00:13
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

marfefta

Użytkownicy
H I J
Aktywność

19 maja 2019, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 10:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 08:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:26Irracja do­dał no­wy tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

12 kwietnia 2019, 21:16knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

3 marca 2019, 13:37Irracja do­dał no­wy tek­st Mojemu po­wodo­wi do życia...  

3 marca 2019, 13:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

11 grudnia 2018, 23:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]