Miłość - myśli.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 69 tek­stów.

Naj­większe ro­man­se to te, które nie zdążyły się wy­darzyć... Nie zdążyły zais­tnieć. Bo ktoś nie na­pisał. Bo nie odeb­rał te­lefo­nu. Bo wy­siadł na złym przys­tanku. Bo nie od­wrócił głowy w tym sa­mym momencie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 sierpnia 2017, 00:03

Taniec miłości ❤️

Wpat­rzo­na w bez­kres Twych oczu
W których się księżyc odbija
Gdy nocą leżymy nadzy
Na łące co kwiatów zapachem
Szał zmysłów budzi
Ręka­mi Twe słodkie
Pie­szczę ciało
Us­ta­mi ust Twoich dotykam
W jed­nym się spla­tamy oddechu
Sen­nym marzeniom
Ujście dając
To co w
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 lipca 2017, 19:36

Jest ta­ka ma­gia zrodzo­na w tańcu prag­nień, barw i emoc­ji, którą cza­rodziej dreszcz wy­doby­wa z wnętrza duszy i na płótno ciała nanosi. 

aforyzm
zebrał 85 fiszek • 13 stycznia 2013, 08:29

Myślisz o mnie "idiota"... A jak inaczej miałbym sku­pić na so­bie Twoją uwagę? Sko­ro Ty na­wet troszeczkę nie na­wie­dzasz mnie swoimi oczy­ma, kiedy ja wpat­ruję się w Ciebie jak w naj­piękniej­sze dzieło sztu­ki. Bo Ty... właśnie jes­teś ta­kim dziełem, tym naj­piękniej­szym... i to ja jes­tem tym ar­tystą, który Cię stworzył. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 9 stycznia 2013, 01:42

Wscho­dy uj­rza­ne sa­mot­nie - nie war­te zachodu. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 5 stycznia 2013, 16:19

Miłość jest jak łas­ka, nikt jej nie chce z litości. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 13 grudnia 2012, 12:59

Obojętność za­bija. Trzy­ma mnie kroplówka, zwa­na nadzieją. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 listopada 2012, 19:14

Obrączka na pal­cu niektórych ludzi - to żyła złota. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 27 października 2012, 17:33

Strzeż żony swo­jej i bra­ta swego. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 3 października 2012, 12:20

Wrażli­wi na piękno -
Gdy ona pochy­lała się nad dzwon­ka­mi kwiatów
on zaglądał w jej dekolt. 

aforyzm
zebrał 70 fiszek • 2 października 2012, 08:53
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Seneka 18

Użytkownicy
H I J
Aktywność

19 maja 2019, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 10:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 08:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:26Irracja do­dał no­wy tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

12 kwietnia 2019, 21:16knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

3 marca 2019, 13:37Irracja do­dał no­wy tek­st Mojemu po­wodo­wi do życia...  

3 marca 2019, 13:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

11 grudnia 2018, 23:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]