ulubione

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 50 tek­stów.

pragnę kochać

jak siostra

po­rozu­mieniem dusz bliźniaczych

spoj­rze­niem umysłów przyjaznych

bez słów zbędnych

niepotrzebnych

jak matka

ciepło i czule

cierpliwie

z dumą wpat­rzo­na w tego

jedynego

najwspanialszego

jak żona

całym życiem złączona

oddana

wierna

w swe­go przy­jaciela wtopiona

dbająca

i dba­niu się oddająca 

limeryk
zebrał 6 fiszek • 14 kwietnia 2014, 14:04

Pot­rze­bowała być czyjąś. Być cząstką czy­jejś podświado­mości. Czuć się le­piej. Pot­rze­bowała, aby ktoś w końcu się nią po pros­tu zaopieko­wał, ko­goś kto nau­czy ją znów kochać. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 kwietnia 2014, 16:56

Mi­mo, że stoisz obok, jes­teś dla mnie nieosiągalny. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 marca 2014, 18:15

Biegam po zda­niach nie wpa­dając w kropki. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 marca 2014, 03:11

To Słońce na­pełnia moją przemęczoną duszę złud­nym optymizmem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 marca 2014, 09:47

Ludzie bez ser­ca , są ty­mi którzy kiedyś mieli
go zbyt dużo . 

myśl
zebrała 19 fiszek • 12 marca 2014, 09:54

w gwiaz­dy wpatrzeni
ideału szu­kamy –
przez czas zranieni 

haiku
zebrał 8 fiszek • 12 lutego 2014, 17:18

Ser­ce czy ro­zum? Cze­go po­win­na słuchać? Ro­zum pod­po­wiadał, że po­win­na dać so­bie spokój z tą miłością. On jej nie kocha. Ow­szem, prag­nie jej, może pot­rze­buje, może mu na niej za­leży, ale ja­kie jest łagod­ne uczu­cie w porówna­niu z praw­dziwą miłością . 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 12 lutego 2014, 18:19

***

To tyl­ko myśli,
dob­re lub nie.

Czy to za dużo?
Bóg je­den wie.

Pa­miętaj jedno,
na dob­re i złe.

Miłuję Ciebie,
czy chcesz,
czy nie. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 10 lutego 2014, 17:16

Nad pros­tym języ­kiem mężczyzn, ko­biety łamią głowę. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 5 lutego 2014, 10:48
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
S T U
Aktywność